MVI North Sea Energy Lab

De ambitie van het MVI North Sea Energy Lab is om de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron te verkennen en innovaties in dit domein te stimuleren, op zo’n manier dat deze ontwikkeling maatschappelijk inspireert (lage kosten/hoge baten op diverse vlakken) en de energietransitie van Nederland in brede zin zal versnellen.

Het MVI-NSE lab wil ervoor zorgen dat alle stoplichten op groen blijven staan rond de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron. Daartoe richten zij zich op de maatschappelijke innovatie die hiervoor nodig is.

Als maatschappelijk innovatieplatform en -proces beoogt het MVI North Sea Energy Lab:

  • Het ‘hele systeem’ in de ruimte te krijgen en hen in staat stellen gezamenlijk het ‘hele systeem’ (vraagstuk, stakeholderveld) te kunnen gaan zien.
  • Bestaande initiatieven en processen, die zich richten op de ontwikkeling van de Noordzee tot duurzame energiebron, zichtbaar te maken, te verbinden en de dieper liggende maatschappelijke innovatievragen aan de oppervlakte te brengen.
  • Het stakeholderveld te begeleiden in een transformatief innovatieproces dat kan leiden tot mogelijke interventies, prototypes of projecten als antwoord op deze maatschappelijke innovatievragen.

Dit alles in voortdurende afstemming met het veld, waarin elke dag nieuwe projecten worden geïnitieerd. Het lab biedt zowel de mogelijkheid tot reflectie, als ruimte voor experimenten, maar is ook een plek om (gezamenlijke) wegen te verkennen, die minder voor de hand liggen.
Het lab wil zo de functie van kompas en vrijplaats vervullen in deze ontwikkeling.

Lees meer in de factsheet van het MVI North Sea Energy Lab

Kijk op de website van het North Sea Energy Lab