Kostenreductie wind op zee

Rapport: Onderzoek naar opbouw kostenreductie offshore wind

Dit rapport is een doorrekening van de nieuwe norm in kostenniveaus (na Borselle I&II). Het TKI Wind op Zee heeft dit laten maken om te begrijpen waar de kostendoorbraak door kan worden verklaard. Met 2010 als baseline tot nu geeft het rapport een overzicht van de tot standkoming en de opbouw van de kostenreductie.

Het rapport kunt u hier downloaden.

 

Report: Cost reduction options for offshore wind in the Netherlands

In opdracht van het TKI Wind op Zee hebben PwC en DNV GL - met medewerking van Ecofys - dit onderzoek uitgevoerd. In de studie concluderen PwC en DNV GL dat de nagestreefde kostenverlaging haalbaar is, aangezien het kostenverminderingspotentieel 46% is in 2020. Dit overschrijdt dus de doelstelling van 40%. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de grootste kostenbesparingscategorieën. Het potentieel is waarschijnlijk nog groter als kleinere categorieën ook worden inbegrepen.

Het rapport kunt u hier downloaden.