Demonstratie

Het TKI Wind op Zee spant zich in om Leeghwater te realiseren. "Leeghwater" is de naam die gegeven is aan nieuw te ontwikkelen test- en demonstratiefaciliteiten voor wind op zee. Deze faciliteiten zijn bedoeld om (Nederlandse) innovaties op het gebied van wind op zee te implementeren, testen, demonstreren en bewijzen om de kostprijs van offshore windenergie omlaag te brengen!

Leeghwater wordt de komende jaren gefaseerd uitgerold in de vorm van demonstratie- en proeftuin-locaties. Demonstratie van die innovaties die nu al de kosten naar beneden kunnen brengen. Proeftuin voor het marktrijp maken van kansrijke innovaties, die nog in ontwikkeling zijn.

De ontwikkeling richt zich vooral op die onderdelen waar Nederland sterk in is en stelt de Nederlandse offshore windsector in staat om haar innovaties en de bijdrage aan snelle kostprijsreductie te bewijzen. Natuurlijk kunnen ook innovatieve turbines die bijdragen aan de kostprijsreductie worden toegepast. Het sluit naadloos aan op het regeringsbeleid dat dit expliciet nastreeft. Bovendien helpt het project bij het ontwikkelen van een goede thuismarkt, opent de weg naar de Europese offshore windmarkt en geeft een impuls aan de concurrentiepositie van de Nederlandse sector.

Eerste innovatiekavel in Borssele

In nauw overleg met het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat gaan we volgens het co-locatie model werken. Dit co-locatie model gaat uit van volledig contractueel gescheiden demonstratielocaties binnen de gebieden die bestemd zijn voor windenergie. Inmiddels heeft minister Kamp toegezegd dat er een innovatiekavel komt in het gebied voor de tweede tenderronde in Borssele (kavel V). Lees meer.

Internationale testactiviteiten

Wilt u weten wat er internationaal gebeurt op dit gebied? Lees meer

DemoWind is een gezamenlijk ERANET project van 6 Europese landen die innovatie en samenwerking tussen deze landen op het gebied van offshore wind willen stimuleren met als doel om de kosten te reduceren. Nederland is één van de 6 deelnemende landen, waarmee deze subsidieregeling ook openstaat voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Lees meer