CAREER

Wind op zee is een sector die snel groeit, internationaal, veilig, professioneel uitdagend en innovatief is. Wind op zee speelt een belangrijke rol in de energietransitie en dit biedt veel kansen voor studenten, opleidingen en het bedrijfsleven.

CAREER is een stichting die een antwoord biedt op de vraag naar goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de offshore wind sector. CAREER verbindt partijen en bevordert en coördineert een hechte en duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers op het gebied van onderzoek en scholing.

Kijk op de website van CAREER.