Borssele Kavel V

In nauw overleg met het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat gaan we volgens het co-locatie model werken. Dit co-locatie model gaat uit van volledig contractueel gescheiden demonstratielocaties binnen de gebieden die bestemd zijn voor windenergie. Inmiddels heeft minister Kamp toegezegd dat er een innovatiekavel komt in het gebied voor de tweede tenderronde in Borssele (kavel V).

 

Omvang en locatie

Deze innovatiekavel biedt ruimte aan maximaal 2 windturbines met een gezamenlijk maximaal vermogen van 20MW. Deze turbine(s) zullen met één 66kV kabel worden aangesloten op het platform van Tennet. De ruimte van de innovatiekavel is zo klein mogelijk gehouden om het zo min mogelijk ten koste van de ruimte voor de reguliere projecten te laten gaan.

Samen met het ministerie van economische zaken en RVO, werkt het TKI Wind op Zee aan de regeling voor uitgifte van de kavel in 2017.

Details over de innovatiekavel en de ligging is te vinden in de Project and Site Description.

 

Vervolg

De volgende stap in het beschikbaar stellen van de innovatiekavel is de tender (sluiting in 2017).

Het TKI Wind op Zee zal rondom de tender voor de Innovatiekavel een match making proces opzetten. Door middel van dit proces kunnen bedrijven partners vinden.

Details over de opzet van de tender voor het innovatiekavel zijn terug te vinden in deze presentatie.

Algemene informatie en alle actuele documenten vindt u op de website van RVO.

Alle relevante data voor kavel V vindt u hier.