Vacature

Bedankt voor de interesse in TKI Urban Energy. Op dit moment zijn onderstaande vacatures gesloten.

 

TKI Urban Energy zoekt twee innovatieanalisten

Als innovatieanalist werk je aan het verzamelen, onderzoeken, evalueren en aantrekkelijk overbrengen van relevante informatie over ontwikkelingen rondom bepaalde innovatiethema’s (zie onder). Met de kennis die je verzamelt lever je direct input voor dossiers over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen. Zo bepaal je mede het innovatieprogramma, waar we ons als Nederland op richten voor nader onderzoek naar ontwikkeling en versnelling van de energietransitie. Door hiermee ook de bij ons aangesloten bedrijven en kennisinstellingen op te zoeken, zorg je samen met onze programmamanagers voor één van onze belangrijkste kernactiviteiten: het overbrengen van relevante en actuele kennis op ons netwerk en daarbuiten.

De innovatieanalisten die we zoeken:

  • hebben affiniteit met (energie)innovaties, en zijn ofwel inhoudelijk specialist op bepaalde innovatiethema’s, ofwel zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen op deze thema’s;
  • lopen warm voor technische vernieuwingen of state of the art ontwikkelingen, en duiken gretig in een veelheid aan informatie om er alle ins en outs over te leren.Het hebben van een bèta-achtergrond, eventueel een technische studie, helpt daarbij;
  • vinden het leuk om ingewikkelde gegevens tot zich te nemen, te analyseren en te verwerken tot aantrekkelijke, begrijpelijke informatie voor anderen. Zij willen niet alleen zelf het naadje van de kous weten, maar dat ook graag overbrengen op anderen;
  • hebben enige jaren werkervaring.

We hebben scherpe analyses nodig, overzichten van vorderingen in ons innovatieprogramma en van de nog te slechten barrières. Net als veel bedrijven ziet ook TKI Urban Energy het belang van goede sturing op de feiten en het waarde onttrekken aan data. De innovatieanalist levert ons sturingsinformatie voor ons programma en voor ons netwerk. We zoeken mensen die uit rapporten de crux halen, zonodig doorvragen bij de auteurs en informatie kort en helder weergeven in overzichten, schema’s, figuren en te maken dashboards. Die niet verdwalen in de veelheid van informatie, maar gericht verschil maken in need to know en nice to know.
 

Wat je bezighoudt

Je bent sterk gedreven door de inhoud van je werk. Je verdiept je graag in jouw innovatiethema’s door het lezen van relevante rapporten, voortgangsrapportages en eindrapporten van projecten en onderzoeksresultaten die worden gepubliceerd. Daarnaast spreek je met de projectleiders en leg je zo nodig projectbezoeken af. Zo raak je in korte tijd goed op de hoogte van de lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland en (waar mogelijk) daarbuiten. Je bent daarom tevens in staat ontwikkelingen in jouw vakgebied te duiden in heldere strategische opties.

Daarnaast ben je in gesprek met kennisinstellingen en bedrijven die jouw informatie nodig hebben, en die jou van relevante informatie kunnen voorzien. Dat doe je op eigen initiatief of je wordt daarvoor door collega’s of kennisinstellingen en bedrijven gevraagd. Je weet het niet alleen goed tot je te nemen, je weet de informatie ook uitstekend over te brengen op anderen. Zo ga je niet alleen in gesprek met deskundigen, je schrikt er ook niet van terug om je conclusies tijdens bijeenkomsten aan vakspecialisten te presenteren. Je organiseert ook kennisuitwisseling tussen innovatiethema’s die in meerdere projecten of bij meerdere partijen zijn belegd respectievelijk uitgevoerd.

 

Wie je bent

Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt goed verbanden leggen tussen gegevens die je tot je neemt. Je weet hoofdzaken van bijzaken te scheiden en de aandacht te focussen op die innovaties die de meeste kans van slagen hebben.

Je gaat consciëntieus te werk maar slaat niet door in perfectionisme. Soms moet ’t werk gewoon af zijn. Je schrikt niet terug van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s, het in de lucht houden van diverse ballen.

Je adviseert zowel intern als in ons netwerk over jouw innovatiethema. Je voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en hebt een goede pen. Je bent dus ook veel in contact met allerlei mensen, maar vooral met de programmamanager waarmee je nauw samenwerkt. Hoewel je intensief optrekt met je collega's, wordt er een hoge mate van zelfstandigheid van je verlangd in deze functie. Je vindt een goede onderlinge samenwerking en collegialiteit net zo belangrijk als wij.

 

Over de organisatie

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar op om een duurzame energievoorziening te realiseren. En dat is nodig ook! De stappen die worden gezet naar meer duurzaamheid, moeten worden versneld en geïntensiveerd. Er zijn trendbreuken nodig. Overheid, burgers, bedrijven en (kennis)organisaties zetten zich daar nú voor in: voor een toekomst waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Ook TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, zet zich hier dagelijks voor in. Ze vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties die ze stimuleert, verbindt en (financieel) ondersteunt bij ontwikkeling en toepassing van energie-innovaties. Een significante versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de huidige inzet.

 

Over de innovatiethema’s

Integratie van energie-innovaties in de bouw

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist die zich samen met de programmadirecteur richt op het thema ‘integratie van energie-innovaties in de bouw’, verzamelt, analyseert en verwerkt kennis over energie-innovaties en -renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen binnen de scope van Urban Energy. Denk aan nieuwe materialen in multifunctionele bouwdelen, nieuwe ontwikkelingen op het vlak van automatisering, prestatiemonitoring en robotisering van productieprocessen, digitalisering/BIM, integratie van verschillende functies in bouwdelen en innovaties voor productiviteitsverbetering. Ook het menselijke element is onderdeel van de te onderzoeken informatie, de betreffende woningen en gebouwen worden immers beheerd of bewoond door eigenaren en huurders. Tevens onderzoekt de innovatieanalist de omstandigheden en mogelijkheden in de markt, de ontwikkeling van standaarden versus innovatieve oplossingen en de kansen voor opschaling.

Waarschijnlijk werk je nu bij een (bouw)adviesorganisatie, een architectenbureau, bij een toeleverancier voor de bouw of in de (factory)engineering. Je hebt affiniteit met energie-technische onderwerpen en ondernemerschap. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie.

 

Warmte- en koudeinstallaties, collectieve warmtevoorziening en energieopslag

TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist die zich samen met de programmadirecteur richt op de transformatie naar een duurzame, aardgasvrije warmtevoorziening op zowel collectief als individueel systeemniveau. Hernieuwbare productiebronnen (zoals geothermie, aquathermie, thermische zonne-energie en lagetemperatuurwarmtebronnen), zowel grootschalige opslag (seizoensopslag in de bodem) als compacte kleinschalige thermische opslag, distributie van warmte ((her)ontwerp van hybride energie-infrastructuren, warmtenetsystemen) maken hier ook onderdeel van uit. Ook houd je je bezig met warmtepompsystemen, zonnewarmtesystemen, comfortabele ventilatiesystemen, warmteopslag en bijbehorende regeltechniek voor individuele huishoudens.

Waarschijnlijk werk je nu bij een (infrastructuur)adviesorganisatie, netbeheerder, apparatenfabrikant, of als productontwikkelaar in deze industrie. Je hebt affiniteit met energietechnische onderwerpen en ondernemerschap. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie.

 

Solliciteren

Voor deze functies gelden uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de rol en verantwoordelijkheden, een uitstekend salaris, reiskostenvergoeding en een passende pensioenvoorziening. Je rapporteert formeel aan de algemeen directeur van TKI Urban Energy maar de inhoudelijke en functionele lijnen met de programmamanager zijn kort.

Je kunt je sollicitatie uiterlijk 30 november sturen naar info@tki-urbanenergy.nl. Zet duidelijk in de onderwerpregel op welk innovatiethema je solliciteert. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De gesprekken vinden na sluitingsdatum plaats op ons kantoor in Utrecht. Na de eerste kennismaking word je eventueel gevraagd om in een tweede ronde een van je wapenfeiten te presenteren of een case te behandelen. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.