Vacature

Bedankt voor de interesse in TKI Urban Energy. Op dit moment zijn onderstaande vacatures gesloten.

 

Programmamanager warmte & koude en aardgasvrij

In de komende jaren moet de gebouwde omgeving in Nederland ingrijpend getransformeerd worden. Woningen en gebouwen moeten goed geïsoleerd worden, duurzaam verwarmd en schone elektriciteit gebruiken of zelfs gaan opwekken. Deze opgave is zo groot dat bestaande oplossingen ontoereikend zijn. Het aanbod van innovatieve oplossingen moet daarom fors groeien. TKI Urban Energy faciliteert de ontwikkeling van energie-innovaties ten behoeve van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. Vanwege de hoge snelheid en gewenste effectiviteit die is geboden bij deze transitie, is de scope van TKI Urban Energy uitgebreid en onze opgave ook verruimd. Daarom zoekt TKI Urban Energy ter uitbreiding van het team, op korte termijn extra ondersteuning op de thema’s duurzame warmte & koude om vervolgens door te groeien naar aardgasvrije gebouwen (voorheen programmalijn 0).

Innovatiethema: warmte & koude en aardgasvrij
Het werkgebied van de gezochte programmamanager betreft afzonderlijke innovaties en energie-oplossingen op het gebied van warmte- en koudeinstallaties, warmtepompen en -afgiftesystemen, zonnecollectoren, ventilatiesystemen, warmte- en koudeopslag, hernieuwbare productiebronnen (zoals geothermie, aquathermie, thermische zonne-energie en lagetemperatuurwarmtebronnen), als geïntegreerde innovaties en energieoplossingen die door integratie van componenten, bijbehorende regeltechniek leiden tot aardgasvrije warmtevoorziening op zowel collectief als individueel systeemniveau met aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen tot gevolg. De innovaties richten zich op verhoging van de energie- en kostenefficiency, comfort en gezondheid, installatiegemak en compactheid, geïntegreerde standaardoplossingen, totaalpakketten voor specifieke woningtypes en hulpmiddelen voor een sneller, eenvoudiger of goedkoper implementatieproces hiervan.

Werkzaamheden
De programmamanager werkt nauw samen met de programmadirecteur en innovatieanalist op deze thema’s. De programmadirecteur richt zich op de externe stakeholders, consortiumvorming en het onderhouden van het netwerk, de programmamanager ondersteunt op dat gebied waar nodig. De programmamanager zal zich aanvankelijk vooral bezig houden met het inhoudelijke, meer interne proces. Daaronder vallen bijvoorbeeld werkzaamheden als: projectondersteuning, kennisvragen uit het netwerk beantwoorden, het in kaart brengen van kennisbehoeftes en daarin de innovatieanalist  aansturen, het beoordelen van projectideeën, het verzorgen van presentaties,  het bewaken van het proces rond publiek-private samenwerkingen, het beoordelen van onderzoeken. De werkzaamheden van de programmamanager en programmadirecteur ‘ontmoeten elkaar’ met name bij het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten.

Deze functie is voor wat betreft de focus op het interne proces van tijdelijke aard (inschatting is 6 maanden) daarna wordt de externe focus naar aardgasvrije gebouwen (voorheen PL0) in de functie betrokken. De functie kan zowel gedetacheerd als in dienst worden vervuld. Beschikbaarheid per direct wordt op prijs gesteld.

Reactie met een duidelijke beschrijving van passende expertise, competenties en beschikbaarheid ontvangen we graag via @email vóór 15 februari.

Informatie is in te winnen via Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy, via @email.