Module 4

Samenwerken met partners

Samenwerken is nodig. Maar daar is wel wat voor nodig. Vooral veel aandacht hoe je met elkaar gaat samenwerken, voordat je de techniek in duikt.

In deze module werken we aan:

  • hoe ontwerp je samenwerking?
  • hoe ontwerp je samen een oplossing?
  • hoe werk je samen in realisatie, onderhoud en service?

Samenwerken bestaat uit verschillende vormen en in verschillende situaties, zoals:

  • samen nieuwe propositie ontwikkelen (bv MOOI, DEI+...)
  • samenwerken bij een vraag van een klant/prospect
  • samenwerken in realisatie en onderhoud/service

We besteden aandacht aan je eigen intenties bij samenwerken. Wat zijn die intenties, je waarden, je ambitie, je leerdoelen, je visie, je stijl? Maar ook: wat zijn de dingen waaraan je je stoort? Hoe maken we dit expliciet?

Wat moet je verder allemaal regelen om de samenwerking soepel te laten verlopen? Welk gezamenlijk vertrekpunt is er? Welke regels spreken we af? Welke werkvormen? Hoe houden we het proces levend door middel van rituelen? Welke rollen benoemen we in de samenwerking?

Methoden

  • typologie van samenwerken
  • procesontwerp met de ‘gekantelde U’
  • samen ontwerpen met morfologisch ontwerp
  • het waardendiagram