Training opschalingsvaardigheden

Opschalen in de complexiteit van de energietransitie

Opschalen in de energietransitie vraagt om specifieke vaardigheden van innovatieve ondernemers. Uptempo! biedt een interactief werkprogramma om deze vaardigheden te ontwikkelen.

De energietransitie is niet business as usual. Terwijl we aan het bouwen, verbouwen en renoveren zijn, leren wij van wat we aan het doen zijn om zo steeds weer bij te sturen en te vernieuwen. De energietransitie is complex, gekenmerkt door onzekerheid en onvoorspelbaarheid, met veel stakeholders en soms zelfs botsende belangen. Start-ups en scale-ups hebben dan ook een breed scala aan vaardigheden nodig om in dit landschap te kunnen navigeren en succesvol te zijn.

De training Opschalen in de complexiteit van de energietransitie helpt ondernemers die innovatieve producten, diensten of digitale oplossingen aanbieden voor particulieren, woningcorporaties, utiliteit en gemeenten, met het ontwikkelen van die specifieke vaardigheden. In 2020 zijn we met 15 innovatieve ondernemers met een eerste leergang gestart. Door de zeer positieve feedback van de deelnemers, is hier in 2021 een vervolg aan gegeven met een nieuwe groep van 18 ondernemers.

Het programma

In zes modules komen alle cruciale onderdelen van een toekomstgerichte opschalingstrategie aan bod, verrijkt met kennis uit de dagelijkse praktijk van de energietransitie. Uit de wereld van de eigen woningbezitters, gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders is het ecosysteem als opdrachtgever of intermediair. Verrijkt met kennis en ervaring van de deelnemende ondernemers.

  1. Ken je klant
  2. De juiste waardepropositie
  3. Adaptief ondernemen
  4. Samenwerken met partners
  5. Passende opschalingsstrategieën
  6. Werken met impact aan een duurzame samenleving

Het vervolg

Dit programma is in 2020 en 2021 door Uptempo! aangeboden. Voor het vervolg zal met landelijke externe partijen worden samengewerkt om nieuwe edities van het programma te verzorgen. Wij zullen u op de hoogte houden van de mogelijkheden van deze nieuwe opzet.

Community

In 2022 zal begonnen worden met het opzetten van een Community voor alle deelnemers aan het programma. In deze op te richten community gaan we met elkaar verkennen welke leervragen om verdieping vragen, aan welke samenwerking behoefte is, welke regelingen of initiatieven interessant zijn en wat verder ter sprake komt. Ook hierover binnenkort meer.

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het programma of de Community? Neem dan contact op met Kai Köllen of Minouche Besters via @email.