Uptempo! lunchwebinars 2021

In 2021 organiseerde Uptempo! maandelijks een lunchwebinar: in drie kwartier werden geïnteresseerden bijgepraat over interessante ontwikkelingen, oplossingen en innovaties voor het verduurzamen van woningen. Verslagen en opnames van de lunchwebinars van dit jaar zijn hier terug te vinden:

13 december: Uptempo! lunchwebinar Energieopslag

Het isoleren van gevels scheelt veel energie, maar de traditionele materialen hebben natuurlijk wel een footprint. Hoe kunnen we dit circulair inrichten? Recente isolatiematerialen komen bijvoorbeeld uit de textielinzameling of afvalstromen. Of kunnen we beter kiezen voor biobased isoleren, zoals producten op basis van vlas en hennep? In dit lunchwebinar van Uptempo!, dit keer op de tweede maandag van november, kregen de aanwezigen snel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Lees het uitgebreide verslag van dit lunchwebinar of kijk de opname hieronder terug:

15 november: Uptempo! lunchwebinar Circulair isoleren

Het isoleren van gevels scheelt veel energie, maar de traditionele materialen hebben natuurlijk wel een footprint. Hoe kunnen we dit circulair inrichten? Recente isolatiematerialen komen bijvoorbeeld uit de textielinzameling of afvalstromen. Of kunnen we beter kiezen voor biobased isoleren, zoals producten op basis van vlas en hennep? In dit lunchwebinar van Uptempo!, dit keer op de tweede maandag van november, kregen de aanwezigen snel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

4 oktober: warmteterugwinning in doucheruimten

In het lunchwebinar van 4 oktober vertelden Jos den Besten van Hamwells en Bart Bergmans van Sanura ca. 40 deelnemers alles over het terugwinnen van warmte uit douchewater. Het systeem van Hamwells haalt de warmte uit de afvoer op één verdieping. Sanura heeft een horizontaal systeem en vereist geen inbouw. Ook MEED heeft een systeem dat gemakkelijk toepasbaar is in bestaande bouw; Sikko Luinge gaf desgevraagd aan dat gekozen is voor elektrische verwarming. Zo is transportverlies tot een minimum beperkt. De terugverdientijd van deze systemen is afhankelijk van het aantal minuten douchen per dag maar doorgaans ruim korter dan tien jaar. Andere voordelen: het scheelt ruimtebeslag voor een buffervat en een kleinere warmtepomp is voldoende wanneer de woning gasloos wordt. Een uitgebreid verslag van het webinar vind je hier. Terugkijken kan hieronder:

6 september: 'Meten is weten'

Aan het lunchwebinar van 6 september deden 53 mensen mee. Het onderwerp was monitoring van data uit het huis. O-Nexus, iOtta en Smart Twin (WoonConnect) vertelden welke voordelen dit heeft. Ze benadrukten dat niet alleen na afloop, maar al voor de renovatie sensoring en monitoring zinvol is; je kunt investeringen in verduurzaming beter onderbouwen als je aan kunt tonen waar de verspilling zit. Smart Twin is belangrijk om je bezit goed te kennen, data uit de meterkast vertellen je hoe vaak je apparaten aanslaan en sensoring as a service kan onderhoud voorspellen en zo kosten besparen. Ook de energierekening van de bewoner kan dalen, wanneer deze gebruik maakt van de apps en dashboards. De investeringen kunnen beperkt blijven tot € 200, al kun je ook makkelijk het tienvoudige besteden, afhankelijk van de hoeveelheid data die nodig zijn. Conclusie na afloop: data is geen doel op zich, maar kan de kosten voor huurder en verhuurder naar beneden duwen. Kijk het lunchwebinar hieronder terug:

5 juli: 'Warmte oogsten en opslaan'

Drie technische innovaties stonden centraal in het lunchwebinar van Uptempo! op maandag 5 juli 2021, waarin 53 deelnemers online waren. Met de warmtewingevel van TNO en Emergo haal je de warmte voor energiepositieve woningen vanaf de gevelpanelen met een samen met AkzoNobel ontwikkelde coating. Het systeem is voordeliger dan een bodemlus. In vergelijking met een luchtwarmtepomp is het rendement beter en behoort geluidsoverlast tot het verleden. Ondiepe aquathermie of warmte uit de bodem kan ook een bron zijn, met panelen van MEFA. De Hydrobag slaat warmte op in een geïsoleerde zak op maat, die achter een knieschot op zolder past, in de kruipruimte of onder het terras. Benieuwd naar de vragen die gesteld werden en de antwoorden die tijdens het lunchwebinar gegeven zijn? Bekijk de Q&A hier. Of kijk het lunchwebinar hieronder terug:

7 juni: 'Met welke hypermoderne middelen kunnen we woningmandjes maken?'

Drones, zeppelins en pointcloud-camera's. Wat heb je eraan als woningcorporatie? 'Meer dan je zou verwachten', volgens Kees den Dekker van Republiq. In het lunchwebinar van Uptempo! op 7 juni keken we naar gevelherkenning, open data, een open source engine voor maatregelpakketten per woning, die paradoxaal genoeg juist industrialiseren mogelijk maken. Met naast Kees den Dekker ook inleidingen van Dirk Huibers (Octo) en Stefan Quak (Aeroscan). Dit is deel 2 van de Uptempo! lunchwebinarspecial 'Digitaal', en een vervolg op de editie van 12 april over digital smart twins. Lees hier het verslag of kijk het webinar hieronder terug.

3 mei: 'Hoe ontwikkel je robuuste en betrouwbare bouwstromen?'

Met medewerking van Actium, De Variabele en de TU Eindhoven.

Tijdens het Uptempo! lunchwebinar op 3 mei jl. werden renovatiestromen besproken, oftewel: hoe bundelen we bij de verduurzaming van corporatiewoningen de vraag, zodat kostendaling écht in beeld komt? ‘Door lang vooruit te kijken’, betoogde Ludwig Smits van De Variabele. Drie jaar voor realisatie van groot onderhoud (‘dus als het dak eraf gaat’) en twee jaar voor planmatig onderhoud moet je al afspraken maken. Dat is te vroeg voor nauwgezette prijsbepaling, maar nog niet te laat voor het benutten van kansen voor kostenreductie. Doordat De Variabele tegenwoordig werk langer van te voren ziet aankomen, is het mogelijk slimme combinaties te maken en prijsreductie te bereiken.

Vlak daarvoor had Rob Hoogeveen van de Drentse corporatie Actium uitgelegd dat het loont om samen te werken met andere corporaties. In nieuwbouw zijn hier al veelbelovende resultaten mee zichtbaar geworden. Factum voorkomt tegenwoordig een ‘race to the bottom’ in uitvragen op de markt, ‘want onderaan de rekensom betaal je dan echt niet minder’. In de Drentse bouwstroom werken zes corporaties en twee marktpartijen samen. Het doel is om na vijf jaar 25% besparing te realiseren en dat lijkt zeker haalbaar. Achterliggend doel is dat op deze manier meer veilige, comfortabele en betaalbare huizen beschikbaar komen met hetzelfde budget. De samenwerking kwam niet zonder ups and downs tot stand, vertelde Rob; ‘Voordat je dezelfde taal spreekt, dat duurt even. Om elkaar volledig te vertrouwen, moet je elkaar volledig begrijpen.’

Lisanne Havinga van de TU Eindhoven heeft een rekenkern ontwikkeld om rationele maatregelenpakketten te kunnen vergelijken. Daarin zijn vier aspecten beter dan de bestaande methoden: er wordt niet gerekend met maandgemiddelden maar met kwartiergemiddelden; er wordt gerekend met echte bewoners in plaats van gemiddelde bewoners; met echte woningen in plaats van gemiddelde woningen en alle opties worden in samenhang berekend in plaats van alleen enkele standaardmaatregelen. Dit klinkt alsof het haaks staat op standaardisatie, maar het tegendeel is waar. ‘Als je van elke woning vooraf exact weet wat er moet gebeuren, kun je opnieuw combineren en je logistiek slim inrichten. Als je alle woningen in dezelfde straat met één aanpak renoveert, verspil je veel geld. Soms moet je een woning heel ingrijpend aanpakken om naar lage temperatuurverwarming te kunnen, soms hoef je bijna niets te doen. In het laatste geval houd je geld over en omdat je de gegevens onder de knop hebt kun je alsnog bundelen, binnen en desgewenst ook buiten je eigen bezit.’ Het is de bedoeling dat de rekenkern open source beschikbaar komt. Verschillende corporaties werken al met een prototype, maar een gebruiksvriendelijke interface is er nog niet. De TU/e verzamelt op dit moment launching customers om dit mogelijk te maken.

Kijk het lunchwebinar van 3 mei 2021 hier terug:

12 april: 'Met Digital smart twins bewoners voor verduurzaming enthousiasmeren'

Met medewerking van Woonconnect, DLE en woningcorporatie Leystromen
Het Uptempo! lunchwebinar van april ging over het belang van digitale tweelingen van woonhuizen voor woningcorporaties. DLE.energy hielp Leystromen (10.000 woningen) met een betaalbare verduurzaming van rijwoningen door op basis van de 'smart twin' van Woonconnect de goede maatregelen te selecteren. Deze werden met bestaande onderhoudspartners uitgevoerd. Fatoz Ozer vertelde namens Leystromen dat niet de hele investering in rekening wordt gebracht bij de huurders, om de huren betaalbaar te houden. De totale woonlasten van de huurders dalen door die keuze effectief, tenzij ze meer verspillen. DLE.energy begeleidt de huurders na afloop van de renovatie ook met bespaaradviezen op maat, op basis van het platform van B-Next. Daarmee is digitalisering in de hele klantreis de sleutel voor kostenbesparing geworden: vooraf, door met woonconnect de juiste maatregelen te selecteren en de communicatie met de huurders uit te voeren; tijdens de ingreep door met het 3D-model efficiency winst te boeken en daarna dankzij B-Next. In al deze fases ontzorgt DLE.energy de corporatie. Deelnemers aan het lunchwebinar gaven aan tijdens deze 45 minuten praktische ideeën en handvatten te hebben opgedaan.

Kijk het lunchwebinar van 12 april 2021 hier terug:

1 maart: 'De invloed van balansventilatie op de warmtevraag terugdringing'

Met medewerking van Brink, Endule, Itho Daalderop en Woonmeij.
Omdat uit een analyse van de mogelijkheid tot deelname aan de Renovatieversneller bleek dat de impact van balansventilatie met WTW op de warmtevraag groot is, besteedden we hier aandacht aan in deze editie van de Uptempo! Lunchwebinars.

Veel corporaties kiezen voor roosters in het raam voor de aanvoer van verse lucht. Het huis wordt kierdicht gemaakt en geïsoleerd, maar door de roosters wordt de isolatiewaarde voor een deel weer teniet gedaan. Systemen waarmee verse lucht eerst wordt opgewarmd met de afgevoerde lucht, hebben dat nadeel niet. Tot nu toe was het nadeel dat er vaak nieuwe kanalen nodig zijn. In dit lunchwebinar ging het over nieuwe oplossingen die het aanbrengen van nieuwe kanalen vermijden. Dat kan door decentrale WTW-units in de woonvertrekken, of door de trapkolom te benutten als reservoir voor schone lucht.

Kijk het lunchwebinar van 1 maart 2021 hier terug:

Of lees een uitgebreid verslag van dit lunchwebinar, geschreven door Marjet Rutten.

1 februari: 'Strategische keuzes in corporatiebezit'

Met medewerking van De Alliantie en voorbeelden van Maarten Kusters van Tsavo en Trude Buitenhuis van Eneco
Ruim 110 mensen namen deel aan het Uptempo! Lunchwebinar dat op 1 februari in het teken stond van een strategische blik op de hele portefeuille van een woningcorporatie. Wat moet je weten voor je verstandige keuzes maakt? In welke wijk spelen gemeentelijke plannen al een duidelijke rol? Hoe zijn kosten te beperken zonder in te leveren op de gestelde duurzaamheidsdoelen? Renske Zwart, manager van het programma Duurzaamheid bij De Alliantie, deed haar aanpak uit de doeken. De Alliantie heeft een wijkwarmte-atlas gemaakt en kan nu van elke woning in alle wijken zien wat grofweg de beste strategie is om deze comfortabeler en duurzaam te maken. Daarna is ze via een marktconsultatie op zoek gegaan naar partijen die kunnen helpen bij de vraag: welke oplossingen kunnen ons hierbij helpen? Voor een aanzienlijk deel van het bezit is isolatie tot ongeveer label B het meest kosten-efficiënt, waarbij warmte tussen 50⁰C en 70⁰C nodig is. Deze ambitie is lager dan waar veel innovatieve marktpartijen mee aan de slag zijn.

Een voorbeeld van een marktpartij die een interessante benaderingswijze opperde in de marktconsultatie is Eneco. Trude Buitenhuis legde in het webinar de nadruk op een eerlijke prijs en verdeling van lusten en lasten. Een maandelijks bedrag voor een comfortabel verwarmd huis, mag wel variëren met bijvoorbeeld verspillend gedrag, maar zou niet moeten afhangen van de investeringen die toevallig nodig zijn in een specifieke woning. De rekensom moet over het hele bezit natuurlijk uitkunnen, maar verder kan een eerlijk maandbedrag een goed uitgangspunt zijn.
Tsavo (Maarten Kusters) gaf aan dat een analyse van de ambities en een analyse van het hele bezit, tot doelmatiger keuzes kan leiden dan een aanpak van project naar project. Met minder geld dezelfde ambities realiseren is nodig om de beschikbaarheid van wonen en betaalbare maandlasten niet in de knel te laten komen.

De conclusie kan zijn dat er nog een zoektocht gaan de is: er is nog geen uitgekristalliseerd concept voor ‘duurzame warmte als een dienst’, waarin ook invetseringen ten behoeve van koeling een plaats kunnen krijgen. Ook Eneco zoekt nog naar een helder concept, waarin de huurder niet gevangen wordt in een monopolie. Een grote verhuurder als De Alliantie is niet gebaat is bij allerlei fragmentarische eisen die bijvoorbeeld van gemeente tot gemeente gaan verschillen; zo is Eneco op zoek naar een vraagzijde die niet te versnipperd is met allerlei specificaties of verschillende prioriteiten. ‘Defaults’ in de markt moeten dus nog ontstaan.

Het lunchwebinar van 1 februari 2021 terugkijken: