TKI Urban Energy projecten

De projecten van TKI Urban Energy vindt u in de projectenapplicatie van de Topsector Energie. Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen met de filters. Of voer een zoekopdracht uit voor een specifieke regeling. Ga naar de projectenapplicatie.

U kunt ook gebruik maken van een projectencatalogus (pdf), waarin van de TKI Urban Energy projecten per project de openbare beschrijving en de contactgegevens zijn opgenomen:

  • Projectencatalogus PL0 TKI Urban Energy
    Overzicht van alle projecten binnen programmalijn 0 ('Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen').

  • Projectencatalogus PL 1 t/m 5 TKI Urban Energy 2018
    Overzicht van alle projecten binnen de programmalijnen 1 t/m 5 van TKI Urban Energy in 2018.

  • Analyse Projectportfolio
    In het najaar van 2018 heeft TKI Urban Energy door Navigant een portfolioanalyse laten uitvoeren, om te komen tot een nieuw evaluatiekader van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy. De uitkomsten van het onderzoek worden benut voor het aanscherpen van het innovatieprogramma, de strategische visie op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en de gewenste organisatie van het innovatiesysteem in Nederland. In dit traject is een prestatie-evaluatieraamwerk ontwikkeld bestaande uit prestatie-indicatoren (KPI’s) per innovatiethema. De prestatie-indicatoren zijn in deze studie gebruikt voor evaluatie van het huidige portfolio, maar belangrijker nog is dat deze ook benut kunnen worden bij het opstellen van nieuwe projectvoorstellen, zodat die gericht bijdragen aan een verbetering van een prestatie-indicator.