Regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)

De regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) Energie is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI)-overstijgende regeling. De MVI Energie tender, eerder bekend onder de naam STEM, stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel: het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het gaat om veel meer dan een streven naar draagvlak voor vernieuwingen in het energiesysteem: bij maatschappelijk verantwoord innoveren wordt in een vroeg stadium al rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de innovatie.

Daar is een integraal perspectief voor nodig bij de start van innovatieprocessen en multidisciplinaire samenwerking in de uitvoering.