Project in beeld

Met Project in Beeld zet TKI Urban Energy aansprekende projecten rond energie-innovaties en/of technologieën, of projectdeelnemers uit het netwerk in de spotlight.

 

Fieldlab EnTranCe
23 februari 2023 - EnTranCe is een proeftuin voor duurzame innovaties van de Hanzehogeschool. Er staan state-of-the-art testfaciliteiten voor uiteenlopende projecten zoals een project waarin een gesloten netwerk de vraag naar en aanbod van duurzame energie gebalanceerd of een onderzoek naar wat er gebeurt als je 200 slimme energiemanagementsystemen met elkaar samen laat werken. Lees meer

 

TU/e spin-off Taylor wil grote speler worden in de zonnestroom-industrie
30 november 2022 - Schaduw of bijvoorbeeld een defect kunnen de stroomopbrengst van een zonnepaneel fors verminderen. Met de elektronica van Taylor, die in zonnepanelen kan worden ingebouwd, wekt in dit soort gevallen hooguit een zesde deel van het zonnepaneel minder stroom op. Ook leveren ze software waarmee installateurs én eigenaars de prestaties van zonnepanelen kunnen volgen. Alles in één: het Taylor-systeem. Lees meer

 

Sunbiose
20 oktober 2022 - Grondgebonden zonneparken ondervinden steeds meer weerstand, met name doordat landbouwgrond gebruikt gaat worden voor de opwek van energie. Daarnaast staat de landbouwsector voor de uitdaging om te gaan met klimaatverandering: hogere temperaturen, meer droogte en zwaardere buien. Een oplossing zou kunnen zijn om gewassen te beschermen door zonnepanelen. Lees meer

 

Lyv Energy Management Solutions
10 oktober 2022 - Het veranderende energielandschap vraagt om slimme energiesystemen. Lyv Solutions biedt geavanceerde energiediensten om het gebruik van energie te optimaliseren waardoor je een financieel voordeel behaalt en overbelasting van het stroomnetwerk voorkomt. Lyv is er zowel voor bedrijven, particulieren als communities. Lees meer

 

Spinwaves Lab
11 juli 2022 - Spinwaves creëert een omgeving voor veranderaars, koplopers en pioniers die werken aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In het Spinwaves Lab gaan deze veranderaars aan de slag met twee modellen: Theory U en Biomimicry. Samen gaan ze ontdekken wat er nodig is voor wezenlijke systeemveranderingen. Lees meer

 

Slimpark
17 mei 2022 - Parkeerplekken zijn overdekt met zonnepanelen, een batterij staat naast de parkeerplaats om opgewekte energie opslaan, elektrische auto's worden opgeladen en een slim energiesysteem zorgt voor flexibiliteit: het Slimparkproject heeft als doelstelling om de integratie van al deze componenten te bewerkstellingen. Lees meer

 

Meer halen uit groene stroom
22 april 2022 - Tussen de windmolens in Lelystad staan twee grote batterijen voor de opslag van duurzame energie. Ze kwamen er niet zonder slag of stoot, maar nu ze er eenmaal staan is volgens exploitant GIGA Storage de weg vrij voor een fossielvrije toekomst. Lees meer

 

De warmtepompfabriek
7 maart 2022 - Gasloos maken van de collectieve warmte- en koudevoorziening in (oude) wooncomplexen, dát is wat de warmtepompfabriek doet en kan. Woningcorporatie Wonen Limburg liet het al doen: in één dag de collectieve cv-ketel van een bestaand wooncomplex vervangen door een unieke, tweestaps hoge-temperatuurwarmtepomp. Lees meer

 

Zonne-energie is onmisbaar voor een duurzaam energiesysteem
13 oktober 2021 - Om de doelen binnen het klimaatakkoord te behalen hebben we zonne-energie hard nodig. Er wordt hard gewerkt aan ecologisch verantwoorde, natuurvriendelijke en zelfs esthetisch aantrekkelijke zonneparken. En innovators, wetenschappers en landschapsarchitecten hebben nu al uiteenlopende mooie, natuurvriendelijke zonneparken weten te ontwikkelen. Lees meer

 

Flexibiliteit op Greenparc Bleiswijk
18 augustus 2021 - Op bedrijventerreinen en wagenparken maken fossiele brandstoffen plaats voor elektriciteit. Dat belast het elektriciteitsnet, landelijk én lokaal. Hoe kun je de netcapaciteit op bedrijventerreinen optimaal benutten door de flexibiliteit bij bedrijven te gebruiken? Op die vraag gaat het project LEF in Greenparc antwoord geven. Lees meer

 

Energiezuinige en klimaatvriendelijke airco
5 juli 2021 - Airconditioning is wereldwijd een van de grootste, zo niet de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Ook in Nederland explodeert het gebruik. Dutch Climate Systems is met vijftien jaar doorzettingsvermogen erin geslaagd een energiezuinige airco zonder schadelijke koelmiddelen te ontwikkelen. Lees meer

 

Vliegensvlug woningen verduurzamen dankzij drones, scanners en algoritmen
23 juni 2021 - Een Nederlands consortium onder leiding van BAM Wonen ontwikkelt een goedkoop, secuur en vliegensvlug alternatief voor op maat gemaakte modellen voor geveldelen. Dat levert waanzinnige tijdwinst op voor de ontwikkeling van een passende, isolerende buitenschil. Lees meer

 

Verduurzaming van je woning in de winkel kopen
14 juni 2021 - Reimarkt is een winkelketen waar particuliere woningeigenaren, VvE’s, woningcorporaties en huurders kunnen shoppen voor maatregelen waarmee woningen verduurzaamd kunnen worden. Door op deze wijze verduurzaming van woningen net zo bereikbaar te maken als elk ander consumentenproduct dat je in de winkel koopt, wil Reimarkt de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen. Lees meer

 

Een douche die mensen verwarmt en het klimaat verkoelt
15 april 2021 - en gamechanger in energietransitie: dát is MEED, ontwikkelaar van duurzame doucheoplossingen die mensen verwarmen en klimaat verkoelen. Een consortium met TNO, Hametech, en Beter Bad ontwikkelde deze douche. Het systeem maakt het mogelijk efficiënt aardgasvrij te douchen. Lees meer

 

Efficiënte tandem zonnecel met standaard silicium
18 maart 2021 - De huidige silicium zonnecellen bereiken de grens van hun kunnen. Een tandem zonnecel met een combinatie van verschillende halfgeleidende materialen lijkt hierop het antwoord. Een consortium bijt zich vast in de ontwikkeling van een perovskiet-silicium zonnecel. Nu is zo’n tandemconcept niet nieuw, maar zo’n tandem realiseren met industrieel beschikbare kristallijne siliciumcellen is wél zeer innovatief. Lees meer

 

Warmte verplaatsen met behulp van geluid
15 december 2020 - Blue Heart werkt aan de doorontwikkeling van de technologie van de thermo-akoestische warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van geluid om warmte te verplaatsen van een lage naar een hoge temperatuur. Voor deze warmtepomp is geen vervuilend koelmiddel nodig en het apparaat maakt veel minder geluid dan een reguliere warmtepomp. Bovendien is het aantal bewegende onderdelen veel minder. Lees meer

 

Circulaire zonnepanelen, gemaakt in Nederland
9 december 2020 - Zonnepanelen zijn een van de gangmakers van onze nieuwe duurzame energievoorziening. En ook al verdienen ze hun productie-uitstoot in no-time terug; de keten is nog niet volledig circulair. Een Nederlands consortium wil daar verandering in brengen. Zij ontwikkelen een bijna volledig recyclebaar zonnepaneel zonder gebruik van giftige stoffen. Lees meer

 

Digital twin als flexibele klimaatregelaar
24 november 2020 - De energietransitie stelt onze bestaande energienetten en -infrastructuur op de proef. Utiliteitsgebouwen die steeds meer energie verbruiken en produceren spelen hier een grote rol in. Om het energiesysteem te ontlasten ontwikkelt Priva ECO een slimme klimaatregelaar voor deze gebouwen. Deze slimme aansturing wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een ‘digital twin.’ Lees meer

 

Energienetwerk op campusniveau

Energienetwerk op campusniveau
30 september 2020 - Met zonnepanelen, laadpalen en warmte- en koudeopslag kun je de campus van de TU Eindhoven als een lokaal energienetwerk beschouwen. Wetenschappers en ondernemers ontwikkelden monitorings- en sturingssoftware om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen, met als resultaat een significante kostenbesparing. Lees meer

 

Energiekademuur

Energiekademuur in de Zweth
20 juli 2020 - Door warmtewisselaars in de kade aan te brengen kan energie worden gewonnen uit het langsstromende water en de bodem. Hierdoor wordt de damwand een bron van warmte en koude voor nabijgelegen bebouwing, zonder dat je naar bronnen hoeft te boren, of een warmtewisselaar in een kanaal of rivier zou moeten plaatsen. Lees meer

 

Energieneutrale wijk dankzij innovatief decentraal zonnewarmtenet
2 juni 2020 - Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook wanneer de zon niet schijnt? Het kan dankzij thermische zonnepanelen die als energiebron voor de warmtepomp fungeren. Binnen dit poject worden deze panelen nu innovatief gebruikt in een decentraal zonnewarmtenet. Lees meer

 

ProRail onderzoekt met partners zonne-energie op geluidsschermen
15 mei 2020 - Geluidsschermen langs het spoor hebben 1 functie: de geluidshinder voor omwonenden beperken. Maar kunnen ze voor dezelfde omwonenden niet nog iets doen: zonne-energie opwekken? Lees meer

 

Breed consortium onderzoekt zonne-energie op dijken
20 april 2020 - In het Nederlandse landschap zullen nog meer zonneparken komen. Maar het liefst niet in landbouw- en natuurgebieden. Zouden de 17.000 kilometer aan dijken hiervoor plek bieden? Een brede samenwerking van kennisinstellingen, installatie- en PV-bedrijven en overheden zoekt de mogelijkheden uit. Lees meer

 

Aan de slag met integrale innovatieve oplossingen gebouwde omgeving
21 januari 2020 - De partijen achter de consortia ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ en ‘Future Factory’ ontwikkelen oplossingen voor de grootschalige renovatieopgave. ‘Helena all-electric’ en ‘WarmingUP’ ontwikkelen de technieken en werkwijzen waarmee de warmtevraag van de gebouwde omgeving kan worden verduurzaamd. Lees meer

 

Snel naar de ‘echte wereld’
13 januari 2020 - Niet eindeloos prakkiseren, maar gewoon aan de slag gaan. Dat kan in The Green Village, een openluchtlaboratorium op de campus van de TU Delft, waar letterlijk wordt gesleuteld aan de energietransitie. Lees meer

 

Snellader voor e-trucks en e-bussen kan elektriciteitsnet ontlasten
6 december 2019 - Trucks en bussen van stroom voorzien, zonder het stroomnet te belasten. Heliox zorgt ervoor dat het kan. Sterker nog: de SprintCharge®, de snellader die het bedrijf ontwikkelt kan het stroomnet zelfs ontlasten. Lees meer

 

Dit is het meest energiezuinige hotel ter wereld
21 oktober 2019 - Hotel Breeze is uniek in de wereld. Het is namelijk het eerste nearly zero energy hotel. Anders gezegd: het verbruikt bijna geen fossiele brandstoffen. 'Dit project is een succes omdat de betrokken partijen hun nek durfden uit te steken.' Lees meer

 

Netcongestie blokkeert de energietransitie
23 september 2019 - Het Nederlandse elektriciteitsnet komt langzaam maar zeker onder druk te staan. Doordat we steeds meer elektriciteit gebruiken. En doordat deze vaker afkomstig is van lokale duurzame bronnen. Het Energy Trading Platform Amsterdam (EPTA) biedt een oplossing. Lees meer

 

Zelflerende software stuurt op comfort en zorgt voor grote energiebesparing
19 juli 2019 - Er komt steeds slimmere technologie voor klimaatbeheersing in gebouwen. Het project Cloud Energy Optimizer zorgt voor een comfortabel binnenklimaat, energiebesparing en tijdsbesparing voor gebouwbeheerders. Lees meer

 

Isolatie op maat in jaren '50-huurwoningen
27 juni 2019 - Steeds vaker worden gerichte oplossingen voor specifieke woningtypes gebruikt om te verduurzamen. Bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen die voorzien worden van isolatie op maat. Hiermee wordt sinds kort geëxperimenteerd in Enschede. ‘We isoleren alleen extra waar nodig.’ Meer lezen

 

Isolatiepanelen: betaalbaar en gemakkelijk naar A-label
11 juni 2019 - Oudere huizen zijn vaak niet eens geschikt voor spouwmuurisolatie, simpelweg omdat ze geen spouw hebben. Of zulke isolatie is nog niet genoeg. Met dit project is daarvoor nu een oplossing die niet alleen goed betaalbaar is, maar ook nog eens meer wooncomfort en een mooier huis oplevert. Meer lezen

 

Energieopwekkende zonwering: mooi van buiten, duurzaam van binnen
4 april 2019 - Wereldwijd wordt meer dan de helft van de energie verbruikt in de gebouwde omgeving. Met de Lumiduct kunnen glazen gevels gerealiseerd worden die meer energie opwekken dan normale zonnepanelen terwijl ook het binnenklimaat sterk verbetert. Meer lezen

 

Wordt hoogbouw energieleverend?
2 augustus 2018 - Het is een grote uitdaging om gestapelde bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60-’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl deze grote kansen bieden voor seriematige aanpak. Het project Inside Out zorgt ervoor dat hoogbouw energieleverend wordt met een modulair renovatiesysteem dat uit multifunctionele delen bestaat.  Meer lezen