Project in beeld

Met Project in Beeld zet TKI Urban Energy aansprekende projecten rond energie-innovaties en/of technologieën, of projectdeelnemers uit het netwerk in de spotlight. 

Energiekademuur

Energiekademuur in de Zweth
20 juli 2020 - Door warmtewisselaars in de kade aan te brengen kan energie worden gewonnen uit het langsstromende water en de bodem. Hierdoor wordt de damwand een bron van warmte en koude voor nabijgelegen bebouwing, zonder dat je naar bronnen hoeft te boren, of een warmtewisselaar in een kanaal of rivier zou moeten plaatsen. Lees meer

 

Energieneutrale wijk dankzij innovatief decentraal zonnewarmtenet
2 juni 2020 - Met behulp van zonnepanelen voorzien in je elektriciteits- én warmtebehoefte, ook wanneer de zon niet schijnt? Het kan dankzij thermische zonnepanelen die als energiebron voor de warmtepomp fungeren. Binnen dit poject worden deze panelen nu innovatief gebruikt in een decentraal zonnewarmtenet. Lees meer

 

ProRail onderzoekt met partners zonne-energie op geluidsschermen
15 mei 2020 - Geluidsschermen langs het spoor hebben 1 functie: de geluidshinder voor omwonenden beperken. Maar kunnen ze voor dezelfde omwonenden niet nog iets doen: zonne-energie opwekken? Lees meer

 

Breed consortium onderzoekt zonne-energie op dijken
20 april 2020 - In het Nederlandse landschap zullen nog meer zonneparken komen. Maar het liefst niet in landbouw- en natuurgebieden. Zouden de 17.000 kilometer aan dijken hiervoor plek bieden? Een brede samenwerking van kennisinstellingen, installatie- en PV-bedrijven en overheden zoekt de mogelijkheden uit. Lees meer

 

Aan de slag met integrale innovatieve oplossingen gebouwde omgeving
21 januari 2020 - De partijen achter de consortia ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ en ‘Future Factory’ ontwikkelen oplossingen voor de grootschalige renovatieopgave. ‘Helena all-electric’ en ‘WarmingUP’ ontwikkelen de technieken en werkwijzen waarmee de warmtevraag van de gebouwde omgeving kan worden verduurzaamd. Lees meer

 

Snel naar de ‘echte wereld’
13 januari 2020 - Niet eindeloos prakkiseren, maar gewoon aan de slag gaan. Dat kan in The Green Village, een openluchtlaboratorium op de campus van de TU Delft, waar letterlijk wordt gesleuteld aan de energietransitie. Lees meer

 

Snellader voor e-trucks en e-bussen kan elektriciteitsnet ontlasten
6 december 2019 - Trucks en bussen van stroom voorzien, zonder het stroomnet te belasten. Heliox zorgt ervoor dat het kan. Sterker nog: de SprintCharge®, de snellader die het bedrijf ontwikkelt kan het stroomnet zelfs ontlasten. Lees meer

 

Dit is het meest energiezuinige hotel ter wereld
21 oktober 2019 - Hotel Breeze is uniek in de wereld. Het is namelijk het eerste nearly zero energy hotel. Anders gezegd: het verbruikt bijna geen fossiele brandstoffen. 'Dit project is een succes omdat de betrokken partijen hun nek durfden uit te steken.' Lees meer

 

Netcongestie blokkeert de energietransitie
23 september 2019 - Het Nederlandse elektriciteitsnet komt langzaam maar zeker onder druk te staan. Doordat we steeds meer elektriciteit gebruiken. En doordat deze vaker afkomstig is van lokale duurzame bronnen. Het Energy Trading Platform Amsterdam (EPTA) biedt een oplossing. Lees meer

 

Zelflerende software stuurt op comfort en zorgt voor grote energiebesparing
19 juli 2019 - Er komt steeds slimmere technologie voor klimaatbeheersing in gebouwen. Het project Cloud Energy Optimizer zorgt voor een comfortabel binnenklimaat, energiebesparing en tijdsbesparing voor gebouwbeheerders. Lees meer

 

Isolatie op maat in jaren '50-huurwoningen
27 juni 2019 - Steeds vaker worden gerichte oplossingen voor specifieke woningtypes gebruikt om te verduurzamen. Bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen die voorzien worden van isolatie op maat. Hiermee wordt sinds kort geëxperimenteerd in Enschede. ‘We isoleren alleen extra waar nodig.’ Meer lezen

 

Isolatiepanelen: betaalbaar en gemakkelijk naar A-label
11 juni 2019 - Oudere huizen zijn vaak niet eens geschikt voor spouwmuurisolatie, simpelweg omdat ze geen spouw hebben. Of zulke isolatie is nog niet genoeg. Met dit project is daarvoor nu een oplossing die niet alleen goed betaalbaar is, maar ook nog eens meer wooncomfort en een mooier huis oplevert. Meer lezen

 

Energieopwekkende zonwering: mooi van buiten, duurzaam van binnen
4 april 2019 - Wereldwijd wordt meer dan de helft van de energie verbruikt in de gebouwde omgeving. Met de Lumiduct kunnen glazen gevels gerealiseerd worden die meer energie opwekken dan normale zonnepanelen terwijl ook het binnenklimaat sterk verbetert. Meer lezen

 

Wordt hoogbouw energieleverend?
2 augustus 2018 - Het is een grote uitdaging om gestapelde bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60-’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl deze grote kansen bieden voor seriematige aanpak. Het project Inside Out zorgt ervoor dat hoogbouw energieleverend wordt met een modulair renovatiesysteem dat uit multifunctionele delen bestaat.  Meer lezen