Projecten in de gebouwde omgeving

De projecten in de gebouwde omgeving waar TKI Urban Energy bij betrokken is vindt u in de projectenapplicatie van de Topsector Energie. Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen met de filters. Of voer een zoekopdracht uit voor een specifieke regeling.

U kunt ook gebruik maken van een van onderstaande projectencatalogi (pdf), waarin per project de openbare beschrijving en de betrokken partijen zijn opgenomen:

In onderstaande document vindt u een overzicht van de lopende projecten verdeeld over de provincies waarbinnen het project plaatsvindt:

Eind 2021 brachten RVO en het ministerie BZK samen het Projectenboek Missie Gebouwde Omgeving uit, een publicatie over de projecten die resulteerden uit de MOOI- en DEI+ subsidieregelingen rond de Missie Gebouwde Omgeving. In het projectenboek vertellen diverse consortia over hun project wat ze ontwikkelen, wat ze oplossen, voor wie ze het maken en hoe het bijdraagt aan een duurzame gebouwde omgeving. De projecten leveren, naast nieuwe producten en diensten, methoden en slimmere processen, een schat aan informatie op voor andere projectconsortia. Vind het projectenboek hier: RVO Missie Gebouwde Omgeving Projectenboek.pdf.

Catalogus projecten onder de programmalijnen t/m 2019:

 • Projectencatalogus PL0 t/m PL2 TKI Urban Energy

  Overzicht van alle projecten binnen programmalijnen PL0 (Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen), PL1 (Zonnestroomsysteem-componenten (PV)) en PL2 (Warmte en koude installaties) van TKI Urban Energy in 2019.

 • Projectencatalogus PL3 TKI Urban Energy

  Overzicht van alle projecten binnen programmalijn PL3 (Fysieke integratie) van TKI Urban Energy in 2019.

 • Projectencatalogus PL4 en PL5 TKI Urban Energy

  Overzicht van alle projecten binnen programmalijnen PL4 (Flexibele energie–infrastructuur) en PL5 (Energieregelsystemen en –diensten) van TKI Urban Energy in 2019.

 • Analyse Projectportfolio 2019

  TKI Urban Energy heeft door Navigant een portfolioanalyse laten uitvoeren, om te komen tot een nieuw evaluatiekader van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy. De uitkomsten van het onderzoek worden benut voor het aanscherpen van het innovatieprogramma, de strategische visie op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en de gewenste organisatie van het innovatiesysteem in Nederland. In dit traject is een prestatie-evaluatieraamwerk ontwikkeld bestaande uit prestatie-indicatoren (KPI’s) per innovatiethema. De prestatie-indicatoren zijn in deze studie gebruikt voor evaluatie van het huidige portfolio, maar belangrijker nog is dat deze ook benut kunnen worden bij het opstellen van nieuwe projectvoorstellen, zodat die gericht bijdragen aan een verbetering van een prestatie-indicator.