Projecten in de gebouwde omgeving

De projecten in de gebouwde omgeving waar TKI Urban Energy bij betrokken is vindt u in de projectenapplicatie van de Topsector Energie. Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen met de filters. Of voer een zoekopdracht uit voor een specifieke regeling.

U kunt ook gebruik maken van een van onderstaande projectencatalogi (pdf), waarin per project de openbare beschrijving en de betrokken partijen zijn opgenomen:

In onderstaande document vindt u een overzicht van de lopende projecten verdeeld over de provincies waarbinnen het project plaatsvindt:

Catalogus projecten onder de programmalijnen t/m 2019:

 • Projectencatalogus PL0 t/m PL2 TKI Urban Energy

  Overzicht van alle projecten binnen programmalijnen PL0 (Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen), PL1 (Zonnestroomsysteem-componenten (PV)) en PL2 (Warmte en koude installaties) van TKI Urban Energy in 2019.

 • Projectencatalogus PL3 TKI Urban Energy

  Overzicht van alle projecten binnen programmalijn PL3 (Fysieke integratie) van TKI Urban Energy in 2019.

 • Projectencatalogus PL4 en PL5 TKI Urban Energy

  Overzicht van alle projecten binnen programmalijnen PL4 (Flexibele energie–infrastructuur) en PL5 (Energieregelsystemen en –diensten) van TKI Urban Energy in 2019.

 • Analyse Projectportfolio 2019

  TKI Urban Energy heeft door Navigant een portfolioanalyse laten uitvoeren, om te komen tot een nieuw evaluatiekader van het innovatieprogramma van TKI Urban Energy. De uitkomsten van het onderzoek worden benut voor het aanscherpen van het innovatieprogramma, de strategische visie op de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en de gewenste organisatie van het innovatiesysteem in Nederland. In dit traject is een prestatie-evaluatieraamwerk ontwikkeld bestaande uit prestatie-indicatoren (KPI’s) per innovatiethema. De prestatie-indicatoren zijn in deze studie gebruikt voor evaluatie van het huidige portfolio, maar belangrijker nog is dat deze ook benut kunnen worden bij het opstellen van nieuwe projectvoorstellen, zodat die gericht bijdragen aan een verbetering van een prestatie-indicator.