Verbouwstromen

Verbouwstromen bundelt krachten om verduurzaming gebouwde omgeving te versnellen

Een duurzame, comfortabele en gezonde woning moet voor iedereen sneller realiteit worden. Met dit doel voor ogen bundelen De Bouwcampus, TKI Bouw & Techniek, Stroomversnelling en TKI Urban Energy de krachten in het nieuwe programma Verbouwstromen. De vier organisaties combineren in het programma hun kennis, expertise en netwerken op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en natuurinclusief en circulair bouwen.

Verbouwstromen wil de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versnellen door opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen te creƫren. Samenwerkingsverbanden in de bouw- en renovatiesector waarin vraag- en aanbodzijde gecommitteerd de handen ineenslaan zijn daarbij cruciaal. Verbouwstromen gaat deze kansrijke samenwerkingsverbanden ondersteunen en versterken. Het programma werkt samen met hen in de praktijk aan het wegnemen van knelpunten die de opschaling belemmeren, en baant het pad voor kansrijke initiatieven en het nieuwe werken in de (ver)bouw.

Verbouwstromen gaat de komende jaren samen met bouwers, installateurs, toeleveranciers, woningcorporaties, verhuurders en woningeigenaren verbouwstromen ontwikkelen die het benodigde tempo en volume hebben om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en richting 2050 te kunnen realiseren.

Verbouwstromen richt zich op aanbieders van opschaalbare verduurzamingsconcepten, duurzame (ver)bouwers die willen samenwerken om tot versnelling te komen en woningeigenaren die liever vandaag dan morgen hun bezit willen verduurzamen. Ambitieuze samenwerkingsverbanden van vraag en aanbod die zich in de doelstelling van Verbouwstromen herkennen en veel sneller grote aantallen woningen willen verduurzamen, kunnen vanaf komend voorjaar in aanmerking komen voor kennis en ondersteuning vanuit het team Verbouwstromers.

Door de focus op innovatie in de bouw ondersteunt Verbouwstromen het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het realiseren van haar doelen. Verbouwstromen wordt daarom mede mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op www.verbouwstromen.nu verschijnt binnenkort meer informatie.