Evenementen

HOGE AKKER.jpg

Uptempo! organiseert regelmatig evenementen in het kader van versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving, door opschaling van energie-innovaties.

Uptempo! Innovaties voor Warmte in Wijken: Sneak-preview van Vergelijking van warmtenetconfiguraties

In de laatste jaren is er een grote hoeveelheid aan kennis over warmtenetten opgedaan. Maar ziet u door de grote hoeveelheid warmtenetconfiguraties de bomen door het bos niet meer? Heeft u behoefte naar een eerlijk overzicht van de prestaties van verschillende warmtenetconfiguraties?

Deltares heeft in opdracht van TKI Urban Energy, het Expertise Centrum, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken een aanpak ontwikkeld om warmtenetten op verschillende temperatuurniveaus met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking biedt voor verschillende configuraties inzichten in energieverbruik, duurzaamheid, kosten, ruimtebeslag, gevolgen voor de eindgebruiker, flexibiliteit en uitbreidbaarheid, en impact op het elektriciteitssysteem. De vergelijking wordt in de komende maanden uitgebreid met prestaties op het gebied van circulariteit en materiaalgebruik.

Op maandag 11 juli van 15:00 - 16:15 uur geeft Deltares een eerste sneak-preview van de vergelijking tussen de configuraties. Dit webinar is interessant voor alle stakeholders die bezig zijn met de warmtetransitie: van gemeentes, tot (warmte)bedrijven, woningcorporaties en bewoners(collectieven) en andere stakeholders.

 

Aanmelden