PVB Nederland

Bedrijventerrein met logo PVB Nederland

Samen verduurzamen

De verduurzaming van bedrijventerreinen vraagt om verdergaande samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen private en publieke partijen. Veel lokale, regionale en nationale partijen – zoals bedrijvencollectieven, parkmanagers en gemeenten – zijn al begonnen aan deze verduurzaming waardoor voorbeeldprojecten en kansrijke initiatieven ontstaan.

Het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB NL) richt zich op het begeleiden en verbinden van partijen, projecten en initiatieven om de verduurzamingsambities en klimaatdoelstellingen te behalen. Hierbij is ook ontwikkeling van innovatie, beleid en tools nodig. Het programma stelt partijen in staat zelf de verduurzaming op bedrijventerreinen te trekken. Het programma werkt versterkend op bestaande (regionale) initiatieven en is niet concurrerend. De behoeften van ondernemers en gemeenten zijn leidend in de (door)ontwikkeling van het programma.

De focus van het programma ligt op de energietransitie, maar er is ook aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulaire economie.