Opschaling

TKI Urban Energy werkt aan het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving, enerzijds door bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen die innovaties ontwikkelen en onderzoeken, anderzijds door grootschalige toepassing van deze innovaties te stimuleren. Dat laatste doet TKI Urban Energy met diverse programma's, waaronder Uptempo! dat gericht is op versnelling van de toepassing van innovaties in woningen en woonwijken.