Kennisevent: internationaal onderzoek naar de energietransitie in de gebouwde omgeving

Op 26 augustus 2021 organiseerden TKI Urban Energy en RVO een kennisevent over internationaal onderzoek naar de energietransitie in de gebouwde omgeving. Binnen de zogenoemde Technology Collaboration Programmes (TCPs) van het International Energy Agency (IEA) zijn verschillende Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven bij dit soort onderzoeken naar de energietransitie in de gebouwde omgeving betrokken. Het kennisevent ging onder meer over inzichten uit R&D samenwerkingsverbanden op de thema’s die samenvallen met het Nederlandse klimaat- en innovatiebeleid.

Meer over het Internationaal Energie Agentschap (IEA)

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is in 1974 opgericht om een collectieve reactie op grote verstoringen in de olievoorziening te helpen coördineren. IEA werkt daarbij samen met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om een veilige en duurzame energietoekomst voor iedereen vorm te geven. Één van de belangrijke taken is de coördinatie van kennisuitwisseling, disseminatie en gezamenlijk internationaal onderzoek. Het IEA coördineert onder andere het Technology Collaboration Programme (TCP), dat het werk ondersteunt van onafhankelijke, internationale groepen van deskundigen die overheden en industrieën van over de hele wereld in staat stellen programma's en projecten te leiden over een breed scala aan energietechnologieën en aanverwante kwesties. De experts in deze samenwerkingen werken aan het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van energietechnologieën. De reikwijdte en strategie van elke samenwerking is in overeenstemming met de gedeelde doelstellingen van het IEA op het gebied van energiezekerheid, milieubescherming en economische groei, evenals betrokkenheid wereldwijd. Bij deze samenwerkingen zijn wereldwijd meer dan 6 000 deskundigen betrokken die bijna 300 publieke en particuliere organisaties vertegenwoordigen in 55 landen, waaronder veel landen van de IEA Association, zoals China, India en Brazilië.

Nederland doet onder andere mee aan de volgende TCP’s: Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS), Energy in Buildings and Communities (EBC), Energy Efficient End-Use Equipment (4E), Energy Storage (Energy Storage), Heat Pumping Technologies (HPT), User-Centred Energy Systems (USERS), Smart Grids (ISGAN) en Solar Heating & Cooling (SHC).

Voor meer informatie over alle TCP's van het IEA kunt u ook terecht bij de officiële website van het IEA.

Meer over het event van 26 augustus 2021

Dit kennisevent gaf deelnemers een overzicht van de relevante ontwikkelingen binnen de IEA-onderzoeksprogramma's en bood deelnemers daarna de kans om bij deze en toekomstige ontwikkelingen betrokken te raken. De plenaire opening van dit kennisevent is terug te zien via de onderstaande video. Na een plenaire opening konden deelnemers in twee rondes kiezen uit vijf deelsessies. De presentaties van deze vijf deelsessie zijn ook hieronder terug te vinden:

Opname van de plenaire opening:

Presentaties van de vijf deelsessies:

  1. Zonne-energie inpassing in de gebouwschil
  2. Energierenovatie concepten, binnenmilieu, energieopslag en duurzame verwarmingsontwikkelingen
  3. Flexibiliteit en energieopslag op gebouwniveau
  4. Smart grids, flexibiliteit en energieopslag op gebiedsniveau
  5. Sociale en gebruikers aspecten bij de energietransitie