IEA-netwerk

Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar innovaties voor een snelle transitie naar duurzame, betrouwbare en betaalbare energiesystemen in de gebouwde omgeving en infrastructuur; het werkgebied van TKI Urban Energy. Resultaten van die onderzoeken zijn vaak aanvullend op Nederlands onderzoek. TKI Urban Energy verbindt en stimuleert samen met RVO Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen deel te nemen aan internationale netwerken zoals de International Energy Agency (IEA)-programma’s.

Inzicht en overzicht IEA-onderzoeksprojecten via interactieve pdf

Om overzicht en inzicht te krijgen in de relevante onderzoeksprojecten van het IEA-programma binnen het werkgebied van de TKI is een handzame en dynamische pdf opgesteld. Deze is zowel via pc, tablet als mobiel benaderbaar. De basis vormt de kennis en informatie vanuit de Technology Collaboration Programs (TCP’s) uit het IEA-programma. De toegelichte TCP’s zijn:

  • EBC - gebouwde omgeving in het algemeen
  • HPT - warmtepompen
  • SHC - thermische zonne-energie
  • ECES - energieopslag
  • ISGAN - Smart Grids
  • PVPS - PV-systemen
  • ECES - energieopslag
  • USERS - gebruikerssystemen
  • 4E - energie-efficiëntie
  • CITIES - decarbonisatie van steden en communities

Bevorderen van kennisdeling en versnellen concurrentiekracht

Om de impact van de onderzoeken te maximaliseren zorgt TKI Urban Energy er samen met RVO voor dat publiek beschikbare resultaten van projecten breed worden gedeeld met belanghebbende partijen. Het doel is het bevorderen van de toepassing van eigen projectresultaten en optimale inzet van resultaten en inzichten die elders ontstaan. TKI Urban Energie versterkt daarmee de internationale concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven en de kennispositie van onderzoeksorganisaties en vergroot zo de opbrengsten voor de Nederlandse economie. 

Bekijk voor meer informatie ook deze pagina op RVO.nl.

Bekijk de infographic in detail.