Netwerken

TKI Urban Energy stimuleert bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen om samen te gaan werken in consortia. Niet alleen om zo in aanmerking te komen voor Topsector Energie-subsidieregelingen. Door de expertise van verschillende organisaties bij elkaar te brengen kan er een synergie ontstaan die leidt tot baanbrekende innovaties om de gebouwde omgeving sneller, en op grotere schaal, te kunnen verduurzamen. Daarom organiseert TKI Urban Energy regelmatig matchmakingbijeenkomsten waarin partijen rond op een bepaald thema’s bij elkaar werden gebracht. Om zo van elkaar te leren en te komen tot kansrijke multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Benieuwd naar deze matchmakingbijeenkomsten? Houd de evenementenkalender in de gaten.

Internationale netwerken

TKI Urban Energy verbindt en stimuleert Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om ook deel te nemen aan internationale netwerken, zoals de programma's van het International Energy Agency (IEA)-netwerk.

KI Urban Energy Deelnemersnetwerk

Deelnemers van het TKI Urban Energy Deelnemersnetwerk zijn goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied, en praten mee over de programmering van TKI Urban Energy.