Netwerken

Voor de versnelling van de energietransitie is de opbouw van het netwerk heel waardevol. TKI Urban Energy leert graag alle partijen kennen die werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving, om hen vervolgens aan elkaar te koppelen. Door samen te gaan werken in consortia wordt de expertise van verschillende organisaties bij elkaar gebracht. Zo kan er een synergie ontstaan die leidt tot baanbrekende innovaties om de gebouwde omgeving sneller, en op grotere schaal, te kunnen verduurzamen.

Matchmaking en consortiumvorming

TKI Urban Energy stimuleert bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen om de samenwerking op te zoeken. Soms is het nodig dat partijen een consortium vormen om in aanmerking te komen voor subsidieregelingen. Het vormen van een consortium is minder lastig dan menigeen denkt en de ervaring leert dat dit een prima basis kan zijn voor een succesvolle samenwerking. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld nodig dat minimaal één partij afkomstig is van de vraagzijde in de markt, bijvoorbeeld een woningcorporatie, een eigenaar van een kantoorpand, enz. Zo kan een bepaald vraagstuk integraal worden aangepakt en sneller naar de markt worden gebracht. Elke betrokken partij kan vanuit de eigen deskundigheid bijdragen aan de oplossing, en intussen nieuwe kennis opdoen.

TKI Urban Energy organiseert regelmatig matchmakingbijeenkomsten waarin partijen rond op een bepaald thema’s bij elkaar werden gebracht. Om zo van elkaar te leren en te komen tot kansrijke multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Benieuwd naar deze matchmakingbijeenkomsten? Houd de evenementenkalender in de gaten.

Internationale netwerken

TKI Urban Energy verbindt en stimuleert Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om ook deel te nemen aan internationale netwerken, zoals de programma's van het International Energy Agency (IEA)-netwerk.