Kennisdossiers

De gebouwde omgeving is een complex veld waarin maatschappelijke, economische en technologische aspecten van de energietransitie samenkomen. Om recente ontwikkelingen en/of kennis opgedaan uit innovatieprojecten overzichtelijk te maken publiceert TKI Urban Energy kennisdossiers: informatie over specifieke onderwerpen, gebundeld in beknopte artikelen. Lees meer over:

Green Deal Smart Energy Cities

Cyber security voor Smart Energy

Het ontsluiten van flexibiliteit in de gebouwde omgeving

De waarde van flexibiliteit

De (on)zin van blockchain

Samenwerking met NWO: URSES+ programma

Roadmap voor gelijkspanning (DC)

De ontwikkelingen van slimladen

Grootschalige en compacte warmteopslag

De ontwikkelingen en kansen voor warmtepompen

Warmtenetten

De woningrenovatie van de toekomst: industrieel maatwerk

De energietransitie als vliegwiel voor de transformatie van bestaande wijken