Uptempo! Kennisbank

In mei 2019 ging een multidisciplinair opschalingsteam onder de naam Uptempo! aan de slag. Hun doel: de energietransitie in de gebouwde omgeving versnelling door ontwikkelde oplossingen in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. De kennis die er vanuit Uptempo! is opgebouwd delen wij hier in verschillende kennisdossiers.

Voorjaar 2020: impact van de corona-maatregelen op innovators

Op 9 april vroegen we vanuit Uptempo! aan enkele ondernemers uit ons netwerk welke impact corona op hun business heeft. Want ook in deze tijden, waarin ondernemingen mogelijk voor grote uitdagingen komen te staan als gevolg van corona, zetten we ons graag in om innovatieve ondernemers in de energietransitie te ondersteunen. In een online gesprek hierover vertelden 12 ondernemers om welke uitdagingen het gaat, waar extra behoefte aan is, welke oplossingsrichtingen er denkbaar zijn en hoe daar concreet handen en voeten aan gegeven kan worden. Lees hier het verslag van dit gesprek.

Januari 2020: brainstormen over ketensamenwerking

Op 20 en 22 januari kwamen innovatieve aanbieders op uitnodiging van Uptempo! bijeen om kennis uit te wisselen over de vraag hoe we van projecten - naar programma’s - naar continue, planbare bouwstromen komen. Welke partij ontwerpt de energieprestatie en de daarbij behorende oplossingen? Wie coördineert de toepassing van maatregelen naar een geïntegreerd passend aanbod? En welke partij heeft de regie tijdens de realisatie? De belangrijkste conclusie was dat de schaalsprong een andere manier van samenwerking vereist in de bouw-, installatie- en onderhoudsketen, maar ook een langdurig partnerschap met gebouweigenaren. Een integrale aanpak van renovatie die kijkt naar de totale levensduur van de renovatie en daarin bouw, installatie, onderhoud, monitoring en gebruik vangt in een energieprestatiegarantie op basis van total cost of ownership is nog niet de dagelijkse praktijk. Laat staan dat zo'n aanpak wordt toegepast in grote volumes van bouwstromen. Mede op basis van de inzichten die tijdens de sessies werden geoogst, publiceren Peter Linders en Niels Rood ook een beschouwing over nieuwe ketensamenwerking in de vorm van drie artikelen.

2019: snel leren en kennis opschalen

Gedurende 2019 deed Uptempo! in een sneltreinvaart waardevolle kennis op over aanbieders van energie-innovaties, over matchen met de afnemers daarvan, over woningcorporaties en (collectieve) particuliere woningbezitters, over de kenmerken van de 8 miljoen woningen in Nederland die gerenoveerd moeten worden, over wijkaanpak en over het lerend vermogen in de energietransitie. Deze kennis is gebundeld in een aantal publicaties, die via de pagina De oogst van Uptempo! worden aangeboden.