Routekaart Ventilatie en Luchtdichtheid

Routekaart ventilatie

Een woning ventileren op energiezuinige wijze én daarbij een gezonde, comfortabele woning realiseren? TKI Urban Energy geeft een stappenplan om dit te kunnen realiseren.

In mei 2021 publiceerden we de ‘Routekaart Na-isolatie’. Het doel van deze routekaart was om professionele partijen en hun klanten te helpen bij het voorkomen van vocht en schimmelproblemen bij na-isolatie. Hierbij kwam de onderwerp ventilatie en luchtdichtheid telkens weer terug. Op 31 januari 2022 lanceerden we daarom de conceptversie van de ‘Routekaart Ventilatie en Luchtdichtheid’, zowel een aanvulling op de Routekaart Na-isolatie als een opzichzelfstaand hulpmiddel om bewoners/eigenaars te helpen verduurzamen.

Deze routekaart is primair gericht aan energieadviseurs, energiecoaches, energielokketten en uitvoerende partijen om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning op het gebied van ventilatie en luchtdichtheid. De routekaart kan natuurlijk ook een hulpmiddel zijn voor anderen dan alleen energieadviseurs. Het eindresultaat van de routekaart is een formulier dat samen met de eigenaar/bewoner doorlopen kan worden, om te nemen ventilatiemaatregelen op korte en lange termijn af te stemmen op zijn of haar wensen.

Terugblik webinar 31 januari 2022