De woningrenovatie van de toekomst: industrieel maatwerk

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren, is een opschaling van het aantal woningrenovaties essentieel. Die opschaling vormt zowel een kans als uitdaging voor de bouwsector: er ligt een enorm marktpotentieel, maar om dat te verzilveren moeten aanbieders wel op een andere manier opereren. De verwachting is dat deze kans vooral benut zal worden door partijen die op een industriële manier produceren en tegelijkertijd maatwerk leveren. Een industriële benadering zorgt voor de benodigde schaal en kan zo een kostenreductie teweeg brengen. Maatwerk is belangrijk omdat renovatieconcepten moeten worden afgenomen door bewoners met specifieke behoeften en wensen. Het vervaardigen van industrieel maatwerk vereist een cultuuromslag van de bouwsector. Maar wat zijn de spelregels van een industrieel sectormodel? Hoe opereert een industriële onderneming? Welke uitdagingen spelen er? En hoe staan we er eigenlijk voor in Nederland?

Lees meer in het kennisdossier ‘de woningrenovatie van de toekomst: industrieel maatwerk’.