De woningrenovatie van de toekomst: industrieel maatwerk

In het Klimaatakkoord staat de ambitie om een enorme opschaling van het aantal energierenovaties te realiseren: van 50.000 woningen per jaar in 2021 tot 200.000 woningen per jaar in 2030. Die schaal vormt zowel een kans als een uitdaging voor de bouwsector. Er is een enorm marktpotentieel, maar om dat te verzilveren zullen aanbieders op een andere manier moeten opereren: van een ambachtelijke en projectmatige werkwijze naar een industrieel renovatieproces waarmee ze grote aantallen woningen kunnen renoveren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een industriële benadering zorgt voor de benodigde capaciteit en kan tegelijkertijd een enorme kostenreductie teweegbrengen, waardoor opschaling weer gemakkelijker wordt. Hoewel het belang van industrieel vervaardigde renovatieconcepten evident is, roept deze ontwikkeling ook vragen op. Wat zijn de spelregels van een nieuw sectormodel waarin industrialisatie mogelijk is? Hoe opereert een industriële onderneming? En voor welke uitdagingen staan industriële aanbieders?

Lees er meer over in het kennisdossier: De woningrenovatie van de toekomst: industrieel maatwerk