De energietransitie als vliegwiel voor de transformatie van bestaande wijken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland aardgasvrij wordt via een wijkgerichte aanpak. Het uitgangspunt daarbij is om zogenaamde ‘koppelkansen’ in wijken te benutten. Dit betekent dat we de warmtetransitie combineren met andere opgaven die de komende jaren urgent zijn, zoals leefbaarheid, mobiliteit en gezondheid. Het verzilveren van koppelkansen kan leiden tot een win-winsituatie: de gebouwde omgeving gaat van het aardgas af, en draagt ook nog eens bij aan andere uitdagingen. En dit heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op het enthousiasme voor de energietransitie. Door in te spelen op zaken die eigenaren en bewoners belangrijk vinden, zien zij eerder in hoe ‘aardgasvrij’ ook voor hen een verbetering kan zijn. Het belang van koppelkansen lijkt dus evident. Maar welke koppelkansen liggen voor het grijpen? En hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen daarin een rol spelen? En wat levert dat hun eigenlijk op?

Lees meer in het kennisdossier ‘de energietransitie als vliegwiel voor de transformatie van bestaande wijken’.