Datagedreven renoveren bij woningcorporaties

Door TKI Urban Energy en Uptempo! is onderzoek gedaan naar bestaande- en nieuwe methoden en middelen voor het verzamelen en verwerken van data, waarmee woningbouwcorporaties op een zo effectief mogelijke manier hun woningvoorraad kunnen verduurzamen. Het voornaamste doel van het kennisdossier is om te
onderzoeken welke innovaties en welke innovatoren een rol kunnen spelen bij het datagedreven verduurzamen van woningen van woningcorporaties en welke digitale hulpmiddelen onderdeel van het ecosysteem kunnen worden. Dit vanuit de uiteindelijke doelstelling om door middel van digitaal werken de energietransitie te versnellen, maar ook om betaalbare- en gewenste renovatieoplossingen voor bewoners te realiseren.

Lees er meer over in het kennisdossier: Datagedreven renoveren bij woningcorporaties