Kennis versnelling energierenovaties

versnelling energierenovaties

Om voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen te transformeren tot goed geïsoleerde panden, moet de snelheid van het renoveren van de gebouwde omgeving omhoog. Daar zijn technische, procesmatige en maatschappelijke innovaties voor nodig. Bijvoorbeeld door toepassing van integrale renovatieconcepten, door industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces en door gebouweigenaren en gebruikers centraal te stellen bij energierenovaties. Vind hieronder de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving.

Lees meer over versnelling energierenovaties (MMIP3)

Kennisdossiers

Relevante publicaties

Gerelateerd nieuws