Kennis versnelling energierenovaties

versnelling energierenovaties

Om voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen te transformeren tot goed geïsoleerde panden, moet de snelheid van het renoveren van de gebouwde omgeving omhoog. Daar zijn technische, procesmatige en maatschappelijke innovaties voor nodig. Bijvoorbeeld door toepassing van integrale renovatieconcepten, door industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces en door gebouweigenaren en gebruikers centraal te stellen bij energierenovaties. Vind hieronder de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving.

Lees meer over versnelling energierenovaties (MMIP3)

Kennisdossiers

Relevante publicaties

 • 1 maart 2021 Routekaart Na-isolatie
  Vochtproblemen en schimmel door na-isolatie: de nachtmerrie van iedere woningeigenaar. Toch komt het vaker voor dat je denkt. Gebrek aan een integraal plan, bouwfysische kennis en onkunde ligt hier vaak aan ten grondslag. Stroomversnelling en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben daarom, in opdracht van TKI Urban Energy en samen met koplopers onder de markt- en kennis partijen, een eerste routekaart ontwikkeld waarmee adviseurs, energieloketten, bouwmarkten maar ook particuliere woningeigenaren beter zicht op mogelijke risico's en aandachtspunten krijgen, waardoor gemakkelijker spijtvrije keuzes gemaakt kunnen worden.

 • 24 februari 2021 Spijtvrij na-isoleren? Twee isolatie-wegen voor aardgasvrije woningen
  In dit artikel wordt ingegaan op de twee manieren van na-isolatie: de traditionele methode waarbij gebouwen van binnenuit na-geïsoleerd worden en de 'theeputs aanpak', waarbij woningen van buitenaf van een isolatielaag worden voorzien. Het rapport zet de voor- en nadelen uiteen, geeft weer welke methode past bij welke situatie en laat enkele innovaties zien. 

 • 21 juli 2020 Validatie Renovatieconcepten
  In dit rapport staan manieren om te garanderen dat renovatieconcepten doen wat ze beloven. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door DWA, komt naar voren dat de validatie van renovatieconcepten verbeterd kan worden door een goed validatieproces op te tuigen met de daarbij behorende afspraken en een digitaal platform op te zetten om alle informatievoorzieningen goed te organiseren.

 • 7 oktober 2019 Onderzoeksrapportage Op weg naar Aardgasvrije Woningen - Elke bewoner een persoonlijk renovatiearrangement
  Een verkennend onderzoek naar de behoeften van bewoners tijdens een renovatie richting aardgasvrije woningen.

 • 6 maart 2019 Minipaper 'Ecosysteem versnelling energietransitie in de gebouwde omgeving'
  Wat moet er gebeuren om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen? Lees in deze paper de toekomstvisie van TKI Urban Energy en hoe u daaraan kunt bijdragen.