Kennis versnelling energierenovaties

versnelling energierenovaties

Om voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen te transformeren tot goed geïsoleerde panden, moet de snelheid van het renoveren van de gebouwde omgeving omhoog. Daar zijn technische, procesmatige en maatschappelijke innovaties voor nodig. Bijvoorbeeld door toepassing van integrale renovatieconcepten, door industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces en door gebouweigenaren en gebruikers centraal te stellen bij energierenovaties. Vind hieronder de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving.

Lees meer over versnelling energierenovaties (MMIP3)

Kennisuitwisseling

Kennisdossiers

Relevante publicaties

 • 18 oktober 2021 Notitie Versnelling Energietransitie Particuliere Woningen
  De verduurzaming van de particuliere woningvoorraad is een belangrijke opgave in het klimaatakkoord. Vanuit de werkgroep versnelling energietransitie particuliere woningen is een advies geschreven aan de partners in het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. In dit advies worden concrete aanbevelingen gedaan voor de inrichting van een programmatische aanpak voor de verduurzaming van particuliere woningen.

 • 1 april 2021 Notitie: FAQ Standaard en streefwaarden
  In maart 2021 stuurde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, haar voorstel voor de vaststelling van Standaard- en Streefwaarden voor de bestaande bouw naar de Tweede Kamer. Deze standaard en streefwaarden geven duidelijkheid aan woningeigenaren over het niveau waarnaar ze hun woning spijtvrij kunnen verduurzamen. Om bedrijven een goed beeld te geven van de standaard en streefwaarden en wat deze voor hun product betekenen hebben we de belangrijkste vragen rondom de standaard en streefwaarden op een rijtje gezet en beantwoord.

 • 8 maart 2021 Rapport: keurmerk stapsgewijs verduurzamen van particuliere woningen
  In een kamerbrief over de financiering en ontzorging van woningeigenaren bij de uitvoering van het Klimaatakkoord, is een keurmerk door het ministerie van  Binnenlandse Zaken benoemd als mogelijk middel om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Zo’n keurmerk moet vertrouwen bieden aan de consument en bijdragen aan de nodige opschaling van de markt voor stapsgewijs verduurzamen. Over Morgen heeft in opdracht van RVO en TKI Urban Energy onderzoek gedaan naar de kansen voor het ontwikkelen van een dergelijk keurmerk, gerelateerd aan de Standaard en Streefwaarden. 

 • 1 maart 2021 Routekaart Na-isolatie
  Vochtproblemen en schimmel door na-isolatie: de nachtmerrie van iedere woningeigenaar. Toch komt het vaker voor dat je denkt. Gebrek aan een integraal plan, bouwfysische kennis en onkunde ligt hier vaak aan ten grondslag. Stroomversnelling en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben daarom, in opdracht van TKI Urban Energy en samen met koplopers onder de markt- en kennis partijen, een eerste routekaart ontwikkeld waarmee adviseurs, energieloketten, bouwmarkten maar ook particuliere woningeigenaren beter zicht op mogelijke risico's en aandachtspunten krijgen, waardoor gemakkelijker spijtvrije keuzes gemaakt kunnen worden.

 • 24 februari 2021 Spijtvrij na-isoleren? Twee isolatie-wegen voor aardgasvrije woningen
  In dit artikel wordt ingegaan op de twee manieren van na-isolatie: de traditionele methode waarbij gebouwen van binnenuit na-geïsoleerd worden en de 'theeputs aanpak', waarbij woningen van buitenaf van een isolatielaag worden voorzien. Het rapport zet de voor- en nadelen uiteen, geeft weer welke methode past bij welke situatie en laat enkele innovaties zien. 

 • 21 juli 2020 Validatie Renovatieconcepten
  In dit rapport staan manieren om te garanderen dat renovatieconcepten doen wat ze beloven. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door DWA, komt naar voren dat de validatie van renovatieconcepten verbeterd kan worden door een goed validatieproces op te tuigen met de daarbij behorende afspraken en een digitaal platform op te zetten om alle informatievoorzieningen goed te organiseren.

 • 7 oktober 2019 Onderzoeksrapportage Op weg naar Aardgasvrije Woningen - Elke bewoner een persoonlijk renovatiearrangement
  Een verkennend onderzoek naar de behoeften van bewoners tijdens een renovatie richting aardgasvrije woningen.

 • 6 maart 2019 Minipaper 'Ecosysteem versnelling energietransitie in de gebouwde omgeving'
  Wat moet er gebeuren om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen? Lees in deze paper de toekomstvisie van TKI Urban Energy en hoe u daaraan kunt bijdragen.