Natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen

Natuurlijke Koudemiddelen

De koudemiddelkeuze is een cruciale factor bij het ontwerp van een warmtepomp. De keuze is eenmalig voor de hele levensduur van de warmtepomp en bepaalt de componentkeuze en het detailontwerp. Synthetische koudemiddelen met een significant broeikaseffect worden binnen de EU langzaam uit gefaseerd en er zijn nog veel onzekerheden over de nieuwste generatie synthetische koudemiddel. Voor veel warmtepomptoepassingen zijn er geschikte natuurlijke koudemiddelen beschikbaar, die een verwaarloosbaar effect op het milieu hebben, vergelijkbare of betere prestaties leveren en met een acceptabele, stabiele prijs. 

De studie “Natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen”, opgesteld door Infinitus en ENTROPYCS in opdracht van TKI Urban Energy en RVO, gaat in op de specifieke kenmerken en toepassingsmogelijkheden van natuurlijke koudemiddelen voor warmtepompen. Specifieke kenmerken die onder andere in kaart worden gebracht zijn prijs, klimaat-effecten, veiligheid en energieprestaties. Prestatievergelijkingen tussen natuurlijke en synthetische koudemiddelen zijn uitgevoerd aan de hand van berekeningen met gespecialiseerde simulatieprogramma’s en getoetst aan informatie uit praktijkprojecten. In deze studie is ook een overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor het uitfaseren van synthetische koudemiddelen en het implementeren van natuurlijke koudemiddelen opgenomen. 

Het rapport van deze studie, met name de bijlagen, dienen als naslagwerk ter ondersteuning van beleidsmakers, fabrikanten, adviseurs, ontwerpers en installateurs bij de keuzeoverwegingen voor het toe te passen koudemiddel in een warmtepomp.  

Download hier direct de publicatie (pdf)

Click here to read and download an English version of this report.

Deze studie werd gepresenteerd tijden een webinar op 5 mei over Het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen (om een opname van dit evenement terug te kijken klik op deze link).