Kennis duurzame warmte en koude

Warmtepomp op dak

Om tot een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 te komen, moet de warmte- en koudevoorziening in woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouw verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door een gebouw vergaand te isoleren, gecombineerd met elektrische warmtepompen en duurzame opties voor koeling, of door collectieve warmtenetten met duurzame warmtebronnen toe te passen. Vind hier de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over duurzame warmte en koude.

Lees meer over duurzame warmte en koude (MMIP4)

Kennisdossiers

Relevante publicaties

 • 13 juli 2020 Businesscase kleinschalige warmteopslag
  Om de fluctuaties in vraag en aanbod van elektrische energie op te kunnen vangen, zijn aanpassingen noodzakelijk in het elektriciteitsnet. Deze maatregelen zijn niet overal financieel en praktisch haalbaar. adviesbureau DWA onderzocht in opdracht van TKI Urban Energy de haalbaarheid en de businesscase van kleinschalige warmteopslag in woningen.

 • 26 mei 2020 Factsheets koudetechnieken
  Woningen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Daarnaast verandert het klimaat en neemt het aantal (extreem) warme dagen in een jaar toe. Dit zorgt ervoor dat het koelen en koel houden van ruimtes steeds belangrijker wordt om oververhitting te voorkomen. W/E adviseurs heeft in opdracht van TKI Urban Energy factsheets opgesteld met de opties voor koeling.

 • 14 mei 2020 Warmtenetten ontrafeld
  Warmtenetten zijn een belangrijke schakel in het verduurzamen van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. Een warmtenet vervoert warmte direct naar huishoudens in leidingen onder de grond en maakt zo een duurzaam en aardgasvrij energiesysteem mogelijk. In deze publicatie vindt u een helder overzicht met alles wat u moet weten over warmtenetten. Deze publicatie is in opdracht van TKI Urban Energy opgesteld door DWA.

 • 19 december 2019 Gezond gasloos voor professionals
  Bij het uitvoeren en het ontwikkelen van nieuw beleid wordt tegen het volgende probleem aangelopen: Gezonde binnenlucht kan de energietransitie maken of breken. In opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy heeft TNO informatie verzameld over effectieve maatregelen om een goed binnenmilieu in luchtdichte en goed geïsoleerde aardgasloze woningen te verkrijgen.

 • 29 mei 2018 Ontwikkeling koudevraag van woningen
  W/E adviseurs heeft een rapport opgesteld waarin de behoefte naar koudelevering in de komende jaren is onderzocht. Door de verwachte toename van het aantal zomerse dagen, een hogere temperaturen in de zomer, vergrijzing en gewenning van comfort door airco's in auto's/gebouwen wordt er voorspeld dat de koudevraag in de gebouwde omgeving toeneemt.

 • Mei 2018 Analyse 'Weg van gas'
  In deze rapportage is er door CE Delft en IF Technology onderzoek gedaan naar de kansen voor nieuwe concepten voor LageTemperatuurAardwarmte en Mijnwater.

 • 30 april 2018 Verkenning tool aardgasvrije bestaande woningen
  Dit rapport is een verkennende studie naar het ontwikkelen van een tool voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De tool richt zich op het inzichtelijk maken van de consequenties voor bewoners als aardgas als energiebron verdwijnt voor verwarming, warmtapwater en koken.

 • 13 september 2017 TNO Roadmap Warmtepompen
  In opdracht van TKI Urban Energy heeft TNO een roadmap opgesteld voor een verbeterd innovatiebeleid, samen met Nederlandse producenten, afnemers en gebruikers van warmtepompen.

 • 15 november 2017 Roadmap Compacte Conversie en Opslag
  Roadmap in het kader van het project de Tweede Warmterevolutie, die de verschillende innovatie- en technologiepaden beschrijft die nodig zijn om concepten voor warmte- en koude opslag en conversie voor de gebouwde omgeving succesvol te ontwikkelen en in de markt te zetten. Meer informatie en aanvullende onderleggers hierover staan gepubliceerd op ProjectCCO.org.

 • 29 september 2016 Collectieve warmte naar lage temperatuur
  Rapport over de overwegingen die komen kijken bij de transitie van hoge temperatuur naar lage temperatuur warmtenetten voor bestaande bouw, opgesteld door Ecofys & Greenvis i.o.v. RVO.nl voor de Topsector Energie, op verzoek van TKI Urban Energy. Een korte PowerPoint presentatie van het rapport is hier te vinden, verdere uitleg en kostenkentallen staan in het rapport.

Gerelateerd nieuws