Congres Klaar voor Lager

Overhandiging Manifest Klaar voor Lager

Op 4 oktober 2022 in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseerde TKI Urban Energy samen met partners een congres over het belang van lagetemperatuurverwarming (LT-verwarming) voor woningen. Op verschillende plaatsen in de bouw-/installatiesector lopen onderzoeken om te komen tot ‘no-regret’ adviezen aan woning- en gebouweigenaren om te verduurzamen. Het is zoeken naar een optimum tussen bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Tijdens dit congres namen we deelnemers mee langs de meest recente inzichten en bediscussiëren we welke rol ‘LT-ready’ kan of moet spelen in de verduurzamingsaanpak van de gebouwde omgeving.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kwamen waren:

  • Het voordeel van LT-verwarming via een (hybride) warmtepomp, warmtenet en andere innovatieve afgiftesystemen;
  • Hoe te komen tot het (economisch/energetisch) optimum tussen het benodigde isolatieniveau en het aanpassingen aan het afgiftesysteem om LT-ready te worden.
  • Het benodigde isolatieniveau om LT-warmte te kunnen leveren;
  • Het belang van LT-ready als no-regret renovatiestandaard en hoe dat zich verhoudt tot de Standaard en Streefwaarden;
  • Presentatie van de resultaten van diverse meet-, monitoring- en onderzoeksprojecten;

Presentaties terugkijken

Dit congres vond fysiek plaats en er zijn geen opnames gemaakt. Via deze link kunt u een bestand downloaden met alle presentaties achter elkaar. Via de onderstaande links kunt u ook de losse presentaties van alles sprekers downloaden:

Links naar rapporten

Tijdens dit congres werden een aantal rapporten en onderzoeken besproken die deze maand gepubliceerd zijn. Zie onderstaand de links naar de volgende rapporten:

Manifest

Tijdens dit congres werd het onderstaande ‘manifest’ aan de duo-voorzitters van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord, Teun Bokhoven en Sabine Janssen (vervangend voor Ferdi Licher, BZK), overhandigt. Het hoofddoel van het manifest is om kracht bij het denken over LT-ready oplossingen te zetten. Zoals aangegeven in het manifest: Het minimale einddoel van LT-ready levert een optimum tussen de verschillende verduurzamingsopties van gebouwen, en daarmee de meest duurzame configuratie voor een comfortabele en gezonde gebouwde omgeving.