Urban Energy Tender

Deze regeling is gesloten.

Tot 10 september 2019 kon u subsidie uit de Urban Energy tenderregeling aanvragen. Binnen deze regeling werd tot en met 2018 gewerkt met zes programmalijnen (PL’s). Onder deze programmalijnen kon met projectvoorstellen subsidie worden aangevraagd rond de volgende thema's:

  • PL0 Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen;
  • PL1 Zonnestroomsysteem-componenten (PV);
  • PL2 Warmte en koude installaties;
  • PL3 Fysieke integratie;
  • PL4 Flexibele energie–infrastructuur;
  • PL5 Energieregelsystemen en –diensten.

Overzichten van alle projecten ingediend binnen deze programmalijnen vindt u onder TKI-urbanenergy/projecten.

In 2019 is stapsgewijs overgegaan op een Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma. De programmalijnen uit de Urban Energy Tender werden MMIP’s voor de gebouwde omgeving. PL0 kwam te vallen onder de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.