Subsidieregeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI+)

De DEI+regeling richt zich op demonstratie van energie-innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Met de DEI+ is het mogelijk om subsidie te krijgen voor pilot- en demonstratieprojecten. In het thema Aardgasvrije woningen en gebouwen is voor 2020 9 miljoen euro beschikbaar. 

In tegenstelling tot eerdere jaren mag een pilot of demonstratieproject langer duren (tot vier jaar) en is er een hoger maximum per deelnemer. Er zijn ook andere thema's in de DEI+:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

De DEI+ regeling werkt op basis van het first-come-first-serve principe en wordt uitgevoerd door RVO.nl. Daar kunt u meer informatie vinden; wilt u rechtstreeks contact, gebruik dan ons contactformulier (pdf)