Regeling Innovatiemakelaars

De Topsector Energie stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen actief in gebouwde omgeving. Het mkb kan de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro.

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer begeleiden bij:

 • het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie, de waarde propositie of ondernemer coaching,
 • het patentadvies, octrooi aanvraag of kennisexploitatie,
 • het ‘investor ready’ worden, zoeken naar financiering en deal closing,
 • het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

Voorwaarden

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij het TKI Urban Energy vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • u een startende of mkb-ondernemer bent.
 • u minimaal 50% van de inhuurvergoeding van een innovatiemakelaar zelf wilt financieren.
 • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur.
 • u in dit kalenderjaar niet eerder subsidie hebt ontvangen vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, zoals de MIT-kennisvouchers, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, MIT-samenwerkingsprojecten, MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-netwerkactiviteiten.
 • De innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop zich de thema’s van het betreffende TKI richten. Het mag best bestaande technologie zijn die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product/dienst. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling die loopt van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020 dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 50% kunnen worden gefinancierd. De andere 50% dient u als ondernemer zelf te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw!) per onderneming. Aanvragen moeten voor 1 augustus 2020 worden aangevraagd en dienen afgerond te worden voor 21 augustus 2020.

Het is de verwachting dat de criteria voor deze regeling in de toekomst zullen veranderen. Na 1 augustus 2020 zal TKI Energie naar alle waarschijnlijkheid voor een nieuw jaar budget ter beschikking krijgen voor de innovatiemakelaarsregeling, waarbij het bovendien mogelijk wordt om 100% van de kosten voor een innovatiemakelaar vergoed te krijgen (waarbij nog steeds geldt dat een aanvraag maximaal € 10.000 inclusief btw kan ontvangen). Het is nu al mogelijk om alvast een aanvraag voor te bereiden voor dit nieuwe budget. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met TKI Urban Energy.

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag. Tevens zijn out of pocket kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld octrooifees bij indieningen.

Voor wie?

 • Bedrijven die al wel actief zijn in de gebouwde omgeving maar die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden.
 • Nichebedrijven/specialisten die actief zijn in de gebouwde omgeving en die op zoek zijn naar partnerships/consortia (bijvoorbeeld: toeleveranciers).
 • Bedrijven die actief zijn in andere sectoren en die hun dienstverlening naar de gebouwde omgeving willen uitbreiden.

Met wie?

U kunt bij TKI Urban Energy terecht voor een aanvraag op het domein van energie-innovaties in de gebouwde omgeving. Richt u zich op de ontwikkeling van energie-innovaties buiten de gebouwde omgeving, neem dan contact op met TKI Wind op Zee, TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas of TKI Biobased Economy.

Het TKI Urban Energy heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen.

 

Expertise

Innovatiemakelaars (voorbeelden)

Contactpersonen

Ondernemerscoaching, waardepropositie ontwikkeling, bedrijfsstrategie, businessplan

Deloitte

Discap

KplusV

UD Ventures

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Rob de Moor

Dwayne van der Klugt

Hans Roeland Poolman, Peter Westerhuijs

Intellectueel Eigendom, patent advies, kennisbescherming, kennisexploitatie

AOMB

LXA

Bert Kneepkens, Peter Dorna

Marnix Geraerts

Financiering, investor readiness, deal closing

Deloitte

LXA

KplusV

Investor Ready

Unknown Group

PNO

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Marnix Geraerts

Dwayne van der Klugt

Robert Vermeer

Remco Temmink

Gerben Wiersema

Consortiumvorming, projectontwikkeling

PNO

Evers + Manders subsidieadviseurs

Marco Gomis

Jan van Miltenburg

 

Interesse?

Het aanvragen van de financiële bijdrage kan tot 1 augustus 2020. De werkzaamheden dienen afgerond te worden voor 21 augustus 2020. De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Maarten de Vries van TKI Urban Energy via @email

TKI Urban Energy levert een eerste inschatting of u in aanmerking komt voor deze regeling. Het aanvraagformulier hier downloaden en opsturen naar Ann Noë, via @email. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier.