Wie zijn wij?

TKI Nieuw Gas is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. TKI Nieuw Gas is een typische netwerkorganisatie. De deelnemers zijn afkomstig uit de gas- en industriesector, van kennisinstellingen en overheden. De directeur coördineert het programma samen met de programmamanagers. Zij programmeren op de inhoudelijke thema’s, begeleiden de inzet van innovatiesubsidies voor publiek-private projecten en adviseren consortia bij het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten.

Adviesraden en bestuur

De programmamanagers werken meestal samen met onafhankelijke adviesraden. Deze ondersteunen en adviseren de programmamanagers en dragen zorg voor de gewenste kwaliteitstoets. Het bestuur van TKI Nieuw Gas bestaat uit vertegenwoordigers uit de gassector en een waarnemer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De bestuursleden nemen op persoonlijke titel zitting. Het bestuur en de directeur beschikken over een klein stafbureau.

Bestuursleden

Ulco Vermeulen
Ulco Vermeulen (voorzitter)
Richard Braal
Richard Braal (secretaris)
Anton Broenink.jpg
Anton Broenink (penningmeester)
Berend Scheffers
Berend Scheffers
Robert Kleiburg
Robert Kleiburg
Erik van Engelen
Erik van Engelen
David Smeulders.jpg
David Smeulders
Douwe Faber
Douwe Faber

Timon Verheule.jpg
Timon Verheule (waarnemer EZK)

Directeur

Jörg Gigler
Jörg Gigler (directeur)

Programmamanagers

De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor netwerkvorming, aanjagen van voorstellen voor innovatiesubsidies, monitoren van publiek-private projecten, begeleiding van consortia bij innovatieprojecten en het opstellen en begeleiden van adviesrapporten.

  • René Peters – Geo-energie
  • Ruud Paap – Groen Gas
  • Khalid Tachi – Small Scale LNG
  • Marcel Weeda – Waterstof
  • Jan Hopman – CCUS

René Peters – Geo-energie

Rene-Peters.jpg
René Peters

René Peters is directeur Gas Technology bij TNO. Hij richt zich op innovatie- en onderzoeksprojecten bij gaswinning, -transport, -opslag en (her)gebruik. Met TKI Wind op Zee heeft hij het programma Systeemintegratie Offshore Energie ontwikkeld. Daarnaast is René Peters bestuurslid van de IRO, branchevereniging van Nederlandse toeleveranciers voor de olie- en gas- en offshore renewables-sector.

 

 

 

 

Ruud Paap - Groen Gas

Ruud Paap
Ruud Paap

Ruud Paap studeerde milieutechnologie en milieumanagement aan het van Hall Instituut en de TU Twente. Hij heeft gewerkt in de energie- en nutssector en richt zich sinds 2009 volledig op de ontwikkeling van groengasprojecten. Eerst alleen voor Energy Valley en inmiddels voor TKI Nieuw Gas, Groen Gas Nederland en New Energy Coalition.

 

 

 

 

Khalid Tachi - Small Scale LNG

Khalid Tatchi
Khalid Tatchi

Khalid Tachi is directeur van het EICB (Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart) en betrokken bij diverse LNG-gerelateerde activiteiten, zoals bestuurslid van het Nationaal LNG Platform en leadpartner van verschillende EU-projecten voor de realisatie van een LNG-infrastructuur en het uitrollen van de techniek. Als programmamanager van het EICB Innovation Lab staat hij bijna dagelijks in contact met toeleveranciers en gebruikers van LNG als brandstof in de transportsector.

 

 

 

 

Marcel Weeda – Waterstof

Marcel-Weeda-240.jpg
Marcel Weeda

Marcel Weeda is senior onderzoeker in de afdeling Energietransitie Studies van ECN dat het energie-instituut vormt binnen TNO. Naast een brede kennis van energiesystemen heeft hij de afgelopen vijftien jaar expertise ontwikkeld op het gebied van waterstof in vele nationale, Europese en internationale projecten. Deze kennis benut hij nu ook voor de ontwikkeling van het waterstofprogramma onder TKI Nieuw Gas.