Wie zijn wij?

TKI Nieuw Gas is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. TKI Nieuw Gas is een typische netwerkorganisatie. De deelnemers zijn afkomstig uit de gas- en industriesector, van kennisinstellingen en overheden. De directeur coördineert het programma samen met de programmamanagers. Zij programmeren op de inhoudelijke thema’s, begeleiden de inzet van innovatiesubsidies voor publiek-private projecten en adviseren consortia bij het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten.

Organogram

In het bestuur van Stichting TKI Nieuw Gas hebben bestuursleden op persoonlijke titel zitting. Het bestuur kent een tweetal waarnemers, te weten Prof. Richard van de Sanden (namens NWO) en Frank Denys (namens EZK). Voor het dagelijkse en operationele management heeft het bestuur een directeur benoemd. De directeur wordt bijgestaan door een officemanager. Financieel/administratieve ondersteuning wordt extern geleverd. Inhoudelijk wordt de directeur ondersteund door programmamanagers. Zij vormen de inhoudelijke kern van TKI Nieuw Gas en worden in deeltijd ingeleend om de inhoudelijke begeleiding, programmering en netwerkvorming op de programmalijnen te organiseren. TKI Nieuw Gas wordt gemanaged conform deze inhoudelijke thema’s via de programmamanagers zodat de slagkracht binnen elk van de ‘ecosystemen’ inhoudelijk en organisatorisch optimaal is geregeld.

Sinds 2016 werken de TKI’s van de Topsector Energie samen onder de noemer TKI-Energie. Daartoe is de Stichting TKI-Energie in het leven geroepen die als formeel aanspreekpunt voor het Topteam Energie en de departementen (met name EZK) fungeert. Het TKI-Energie is ook officieel in de rijksbegroting genoemd. Het TKI-Energie bestaat uit de zogenaamde sub-TKI’s Urban Energy, Energie & Industrie, Wind op Zee en Nieuw Gas. De sub-TKI’s opereren naar de eigen ecosystemen toe onder hun oorspronkelijke namen om de zichtbaarheid en herkenbaarheid te borgen.

Bestuur

Het bestuur van TKI Nieuw Gas bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld..

Bestuursleden

 

Ulco Vermeulen
Ulco Vermeulen (voorzitter)
Richard Braal
Richard Braal (secretaris)
Anton Broenink.jpg
Anton Broenink (penningmeester)
Berend Scheffers
Berend Scheffers

Marit Brommer
Erik van Engelen
Erik van Engelen
David Smeulders.jpg
David Smeulders
Douwe Faber
Douwe Faber

Barbara Huneman
 

Frank Denys (waarnemer EZK)

 

Richard van den Sanden
Richard v/d Sanden (waarnemer NWO)

Directeur

Jörg Gigler
Jörg Gigler (directeur)

Programmamanagers

De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor netwerkvorming, aanjagen van voorstellen voor innovatiesubsidies, monitoren van publiek-private projecten, begeleiding van consortia bij innovatieprojecten en het opstellen en begeleiden van adviesrapporten.

  • René Peters – Geo-energie
  • Ruud Paap – Groen Gas
  • Marcel Weeda – Waterstof
  • Jan Hopman – CCUS
  • Khalid Tachi – Small Scale LNG

René Peters – Geo-energie

Rene-Peters.jpg
René Peters

René Peters is directeur Gas Technology bij TNO. Hij richt zich op innovatie- en onderzoeksprojecten bij gaswinning, -transport, -opslag en (her)gebruik. Met TKI Wind op Zee heeft hij het programma Systeemintegratie Offshore Energie ontwikkeld. Daarnaast is René Peters bestuurslid van de IRO, branchevereniging van Nederlandse toeleveranciers voor de olie- en gas- en offshore renewables-sector.

 

 

 

 

Ruud Paap - Groen Gas

Ruud Paap
Ruud Paap

Ruud Paap studeerde milieutechnologie en milieumanagement aan het van Hall Instituut en de TU Twente. Hij heeft gewerkt in de energie- en nutssector en richt zich sinds 2009 volledig op de ontwikkeling van groengasprojecten. Eerst alleen voor Energy Valley en inmiddels voor TKI Nieuw Gas, Groen Gas Nederland en New Energy Coalition.

 

 

 

 

 

Marcel Weeda – Waterstof

Marcel-Weeda-240.jpg
Marcel Weeda

Marcel Weeda is senior onderzoeker in de afdeling Energietransitie Studies van ECN dat het energie-instituut vormt binnen TNO. Naast een brede kennis van energiesystemen heeft hij de afgelopen vijftien jaar expertise ontwikkeld op het gebied van waterstof in vele nationale, Europese en internationale projecten. Deze kennis benut hij nu ook voor de ontwikkeling van het waterstofprogramma onder TKI Nieuw Gas.

 

 

 

 

Jan Hopman - CCUS

 
Jan Hopman

Jan Hopman is directeur van CATO en bij TNO werkzaam als senior project manager. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in CCUS en richt zich op de uitrol van CCUS in Nederland. Daarnaast is hij actief in verschillende internationale CCUS gremia en bestuurslid van EERA-CCS (European Energy Research Alliance – Carbon Capture & Storage) en ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure), twee coördinerende organen op het gebied van CCUS Onderzoek en CCUS Infrastructuur.