Waterstof

H2schema

Waterstof als systeemdrager: Innovatie is het fundament

 

Waterstof is onmisbaar in een klimaatneutrale economie. Waterstof dankt die toekomstige hoofdrol aan twee kenmerken:

  • Waterstof is een schone, koolstofvrije energiedrager en grondstof. Zowel productie als gebruik kan vrij van broeikasgassen plaatsvinden. Dat maakt waterstof, zuiver of ‘verpakt’ in moleculen, aantrekkelijk voor vele toepassingen.
  • Waterstof kan in een duurzame toekomst, waarin elektriciteit uit wind en zon dominant zijn, een systeemrol vervullen via het bieden van flexibiliteit, piekvermogen en opslag van elektriciteit gedurende langere perioden en alternatieve transportcapaciteit

Dit beeld heeft perspectief nodig.

  • Waterstof bezet cruciale sleutelposities in de CO2-neutrale economie.
  • Versnelde innovatie is een voorwaarde om waterstof binnen tien tot vijftien jaar een belangrijke rol te geven.

Voor een CO2-neutrale economie zijn alle opties noodzakelijk, zoals duurzame warmte en elektriciteit, circulair materiaalgebruik, energieopslag en CCUS (afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2). Waterstof is daarin een belangrijke oplossing, maar niet dé oplossing.