Waterstof

 

header

Waterstof als systeemdrager: Innovatie is het fundament

Waterstof is onmisbaar in een klimaatneutrale economie. Waterstof dankt die toekomstige hoofdrol aan twee kenmerken:

  • Waterstof is een schone, koolstofvrije energiedrager en grondstof. Zowel productie als gebruik kan vrij van broeikasgassen. Dat maakt waterstof, zuiver of ‘verpakt’ in moleculen, aantrekkelijk voor vele toepassingen.
  • Waterstof gemaakt uit water en duurzame elektriciteit is een centrale pijler van de duurzame energie en grondstoffenvoorziening. Via elektrolyse en verbranding zijn duurzame elektriciteit en waterstof onderling uitwisselbaar. Dat geeft flexibiliteit in aanbod en opslag.
     

uiterwaarden

Maar dit beeld heeft perspectief nodig.

  • Waterstof bezet cruciale sleutelposities in de CO2neutrale economie.
  • Versnelde innovatie is een voorwaarde om waterstof binnen tien tot vijftien jaar die belangrijke rol te laten vervullen. Die innovaties vinden plaats op alle cruciale plekken.
  • De CO2neutrale economie loopt ook op bijvoorbeeld duurzame warmte en elektriciteit, circulair materiaalgebruik, energieopslag en CCUS (afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2). Keuzes moeten voortkomen uit een integrale visie.