Topsector Energiestudies Industrie

 

Wilt u de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie. 

Waterstof bevindt zich in de volgende onderdelen:

  • Programmalijn 3: MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. 

Deze programmalijn is gericht op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050, optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem. Uitdagingen zijn kostenreductie en opschaling van de elektrische waterstofproductie en de ontwikkeling van klimaat neutrale brandstoffen en moleculen, primair op basis van elektrochemisch conversie (in samenwerking met MMIP 6 en 11). Er zijn vier deelprogramma’s: 

1. productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen;

2. flexibilisering en digitalisering;

3. (radicale) procesvernieuwing;

4. maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie.

  • Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage).

In deze programmalijn staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal. CCUS is ook opgenomen in MMIP 6 – Sluiting van industriële ketens.

Het toepassingsgebied is de energie-intensieve en chemische industrie (incl. de productie van waterstof), afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s of AEC’s) en de glastuinbouw.

Meer informatie vindt u bij RVO