MIT

Wanneer u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag wilt gaan met innovatieprojecten, is de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) daarvoor geschikt. De MIT-regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb goed aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. De instrumenten bestaan uit:

  • Haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Kennisvouchers: voor een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten kan gebruik worden gemaakt van een kennisinstelling die de vraag kan beantwoorden 
  • R&D-samenwerkingsprojecten: een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten 

Waterstof is een prominent thema binnen de topsectoren; daarom past het goed binnen de MIT-subsidiemogelijkheden. 

 

Meer informatie vindt u hier.

Voor de MIT-subsidie is het van belang waar de ondernemer gevestigd is. Via de loketwijzer MIT wordt u naar het juiste loket verwezen.