Oude regeling tot eind 2020

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'? Dan kunt u bij het TKI Nieuw Gas vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan 50% van de kosten voor de ondersteuning van een 'innovatiemakelaar' worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie per onderneming.

Waarom?

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Deze koplopers wil het TKI Nieuw Gas graag verder helpen.

Voor wie?

 • Bedrijven die actief zijn of willen worden op de thema’s (programmalijnen) van het TKI Nieuw Gas en die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden en/ of tot ontwikkeling willen brengen.
 • Nichebedrijven/ specialisten die actief zijn op de thema’s van het TKI Nieuw Gas en die op zoek zijn naar partnerships/ consortia.

U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • u een startende of mkb-ondernemer bent.
 • u zelf 50% van de investering doet.
 • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur.
 • u in dit kalenderjaar niet eerder subsidie hebt ontvangen vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, zoals de MIT-kennisvouchers, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, MIT-samenwerkingsprojecten, MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-netwerkactiviteiten.

De innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop zich de thema’s van het betreffende TKI richten. Het mag best bestaande technologie zijn die reeds in een andere markt wordt toegepast. De innovatie kan naast een nieuwe technologie ook een nieuw businessmodel zijn dat u wilt introduceren in deze markt. De innovatie mag nog niet door u reeds op de markt zijn gebracht als marktrijp product/dienst. Er wordt geen financiële vergoeding verleend voor reeds uitgevoerde activiteiten.

Met wie?

Het TKI Nieuw Gas heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken, maar mag ook een eigen makelaar aandragen.

Een innovatiemakelaar biedt ondersteuning bij:

 • Het marktrijp maken van een innovatie (product, proces, dienst).
 • Het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel.
 • Het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie.
 • Het organiseren en verkrijgen van technologische bijstand.
 • Het vinden van de juiste samenwerkingspartners.
 • Het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Financiële bijdrage

U kunt bij ons een financiële bijdrage vragen voor het inzetten van een innovatiemakelaar. We verstrekken maximaal 10.000 euro aan subsidie.

U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

 • U een startende of MKB-ondernemer bent.
 • Uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan de thema’s van het TKI Gas. In het bijzonder Groen Gas Vergisting, Groen Gas Vergassing en Small Scale LNG.
 • U maximaal 10.000 euro aan bijdrage van het TKI Nieuw Gas vraagt.

Verder is het van belang dat, als u al eerder subsidie t.b.v. innovatiemakelaars heeft ontvangen, de totaal ontvangen bijdrage niet meer dan 10.000 euro over een periode van drie jaar bedraagt.

Waar vindt u een innovatiemakelaar?

Het TKI Nieuw Gas heeft een lijst met innovatiemakelaars samengesteld. U mag ook met een goede onderbouwing een andere innovatiemakelaar kiezen. Hieronder vindt u de huidige innovatiemakelaars en in het document Overzicht Innovatiemakelaars vindt u meer gegevens van onderstaande personen.

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Indien u als innovatiemakelaar wilt optreden en op deze lijst wilt worden vermeld, dan kunt u contact met ons opnemen via @email.

Interesse?

Het aanvragen van de financiële bijdrage bij het TKI Nieuw Gas kan vanaf nu tot het beschikbare budget voor deze ondersteuning benut is. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid, neem dan contact met ons op via @email.

Downloads