Innovatiemakelaars

Startende en MKB-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Deze koplopers willen we graag ondersteunen als zij bijvoorbeeld minder bekend zijn met de markt of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Bijvoorbeeld door het inzetten van een ‘innovatiemakelaar’. Het TKI Nieuw Gas biedt MKB-ondernemers de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie voor de inzet van een innovatiemakelaar.

Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer begeleiden bij:

  • het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie, de waarde propositie of ondernemer coaching,
  • het patentadvies, octrooi aanvraag of kennisexploitatie,
  • het ‘investor ready’ worden, zoeken naar financiering en deal closing,
  • het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

Let op:
U kunt van de oude regeling nog gebruiken maken tot uiterlijk 1 september 2020. Op die datum moet uw project zijn afgerond. Voor projecten onder de oude regeling geldt een cofinancieringseis van 50%.

Per 1 mei 2020 kunt u ook ondersteuning aanvragen bij de nieuwe regeling voor innovatiemakelaars. U mag dan per 1 juni 2020 starten. Voor de nieuwe regeling geldt geen cofinancieringseis; uw kosten worden 100% vergoed met een maximum van € 10.000. Meer informatie over de nieuwe regeling is hier te vinden.

 

Noot: Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie aanvraag. Tevens zijn out of pocket kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld octrooifees bij indieningen