DKTI Transport-regeling

De DKTI Transport-regeling is momenteel gesloten maar gaat naar verwachting in de loop van 2020 weer open. Nadere informatie vindt u hier.

In 2019 ondersteunde de regeling:

  • demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, dat een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is. 
  • transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Er kon voor de volgende projectsoorten een aanvraag worden ingediend: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar een project experimentele ontwikkeling. Ook bood de regeling ondersteuning aan innovatieclusters en voorzag in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma (zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of INTERREG).