Projecten

De projecten van TKI Nieuw Gas vindt u hier terug in de projectendatabase van RVO.nl.

TKI-toeslagprojecten

De projecten uit de TKI-toeslag staan niet in de projectendatabase van RVO.nl. Hieronder treft u een overzicht aan van deze projecten. Voor de projecten die zijn afgerond kunt u een publieke samenvatting opvragen bij TKI Nieuw Gas.

2013

2014

2015

2016