Innovaties

voltachem

Innovaties: naar CO2-vrij

Waterstof is al bekend als grondstof in de industrie, maar nieuw in andere sectoren, en ook nieuw op de schaal die nodig is in een duurzaam energiesysteem. Innovatie is de sleutel voor toekomstige grootschalige toepassing als energiedrager en grondstof. Dit factsheet koppelt de systeemvisie van TKI Nieuw Gas aan innovaties in productie, opslag en gebruik van waterstof en aan de projecten die in Nederland al lopen of worden gestart.

Systeemstudies

Het ontwerp van een integraal flexibel (energie)systeem met een sleutelrol voor waterstof is de grote uitdaging, vanwege verwachte volumes en de onderlinge samenhang in productie en gebruik, met infrastructuur en met andere ingrediënten van een duurzame economie (zoals duurzame elektriciteit, warmte, circulair materiaalgebruik). Systeemstudies zijn nodig om waterstof grootschalig in te bedden in een flexibel duurzaam energie- en grondstoffensysteem.

  • Hychain

Blauwe waterstof

De Nederlandse industrie gebruikt nu al ongeveer 10 miljard kubieke meter waterstof per jaar als grondstof, bijvoorbeeld voor de productie van ammoniak of methanol en voor de raffinage van aardolie. Deze waterstof wordt geproduceerd uit aardgas (CH4) en wordt daarom, naar de fossiele herkomst, ‘grijs’ genoemd. Die waterstof kan broeikasgasneutraal (‘blauw’) worden door het afvangen en opslaan of hergebruiken van de vrijkomende CO2.

Groene waterstof

Richting 2030 zal het gebruik van blauwe en groene waterstof langzaam maar zeker groeien. Er lopen al diverse grote en vooral kleinere (proef)projecten in de mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en de energievoorziening ter voorbereiding van die groei. De belangrijkste reden om waterstof als energiedrager te gaan gebruiken is als deze helemaal ‘groen’ is: CO2-vrij en met duurzame elektriciteit via elektrolyse gemaakt uit water.

waterstof auto