Waterstof (oud)

Ambitie

De verduurzaming van industrieel waterstof en de marktintroductie van waterstof als energiedrager en grondstof te versnellen door het bevorderen van innovaties die leiden tot verbetering van het rendement, de betrouwbaarheid, de levensduur en de kostprijs van waterstoftechnologie en waterstofsystemen door de gehele waterstofketen (van productie tot en met eindtoepassing). Dit in nauwe samenwerking met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Toepassingen

Waterstof is breed inzetbaar in ketels, fornuizen, motoren, turbines en brandstofcellen voor de productie van zowel hoge als lage temperatuur warmte, en elektriciteit (voor kracht en licht, en transport en mobiliteitstoepassingen). Daarnaast biedt de productie uit water (elektrolyse) een flexibel mechanisme voor inpassing in het – vooralsnog fluctuerende – aanbod van wind- en zonne-energie, en de grootschalige opslag daarvan.

Samenwerking

  • Met H2Platform (voorheen Nationaal Waterstof Platform). Doelstelling: realiseren voor 2020 een basisnetwerk van twintig openbare tankstations met 2000 brandstofcel-elektrische (bestel)auto’s en twintig vrachtwagens op de weg, inzet van honderd bussen in dienstregeling inclusief tankpunten.
  • Met TKI Energie en Industrie voor de productie en inzet van waterstof in de industrie.
  • Met CCUS voor de productie van waterstof uit aardgas gedurende de transitie naar geheel koolstofloze waterstof.
  • Met H2Platform en relevante departementen voor een specifiek veiligheidsprogramma.

Doelstellingen en programma's

Beoogde programma’s voor ontwikkeling en testen van technologie en systemen.

  1. Waterstofproductie – Focus op productie van waterstof met energie van hernieuwbare bronnen, zoals elektrolyse en reforming van biogas.
  2. Transport en mobiliteit – Focus op transport- en mobiliteitstoepassingen, waaronder off-roadtoepassingen en mobiele werktuigen, inclusief technologie en systemen voor betrouwbare en efficiënte waterstofvulpunten met lage kosten.
  3. Thermische conversie – Richt zich zowel op productie van hoge- als lagetemperatuurwarmte in de industrie en gebouwde omgeving.
  4. Infrastructuur – Focus op onderzoek en ontwikkelen en testen van oplossingen voor gebruik van de huidige aardgasinfrastructuur voor transport en distributie van waterstof, met nadruk op pure waterstof.