Small scale LNG

Ambitie

In 2020 wordt aardgas in de vorm van LNG gebruikt als transportbrandstof in het zwaar transport, over de weg en over water. En er komt een geleidelijke transitie van fossiel LNG naar bio-LNG met een aandeel van 60% LNG in het transport in 2030.

TKI Gas richt zich op de volgende innovaties in de LNG-keten: betere prestaties van gasmotoren, emissieverlaging (methaanslip), toename van de de veiligheid en kostenverlaging in de LNG-keten. TKI Gas werkt in dit programma nauw samen met het Nationale LNG Platform en het Expertise InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Sociaal-economische impact

  • Reductie van de CO2-emissies met 10–20%, verlagen van emissies van NOx, SOx, fijnstof met 80–95% en verlagen van de geluidsemissies in het wegtransport. Verdere reductie van broeikasgassen is mogelijk door LNG geleidelijk te vervangen door bio-LNG.
  • De invoering van LNG als brandstof voor het wegtransport, binnenvaart en kustvaart kan in potentie tot 2030 leiden tot € 2–3 miljard extra economische groei en 8000 arbeidsjaren. Het biedt Nederland tevens kansen om de positie als gasrotonde te versterken en investeringen en werkgelegenheid te genereren.

Doelstellingen programma's

  • Programma 1 Methaanslip en brandstofefficiency van LNG en bio-LNG in motoren optimaliseren – Emissiereductie, prestatieoptimalisatie en verbetering van de kosteneffectiviteit. Ontwikkeling van schonere en efficiëntere motor(control)-systemen en uitlaatgasnabehandeling voor schepen. Reductie van broeikasgasemissies als gevolg van methaanslip.
  • Programma 2 Overslag en opslag van LNG en BIO-LNG optimaliseren – Benutting van industriële producten (bijvoorbeeld iso-containers) Innovatieve logistieke opslag- en overslagsystemen en -producten.
  • Programma 3 Productie en vloeibaar maken van biomethaan op kleine schaal stimuleren en optimaliseren – Productietechnieken op kleine schaal verbeteren. Optimalisatie van vloeibaar maken van biomethaan op kleine schaal.