Innovatieprogramma

TKI Nieuw Gas richt zich op dat deel van de energietransitie waar moleculen een grote rol spelen. Meestal gaat het om toepassingen waar elektriciteit niet of inefficiënt toepasbaar is zoals bij hogetemperatuurwarmte in de industrie, transportbrandstoffen in het zwaardere vervoer (trucks en scheepvaart) en afvang en hergebruik van CO2.

TKI Nieuw Gas kent de volgende programma’s:

Groen gas

De productie van groen gas bedraagt momenteel op jaarbasis ongeveer 3 PJ en van biogas ongeveer 8 PJ. De ambitie is het volume van hernieuwbare gassen te laten toenemen tot 23 PJ in 2023. Vergassingstechnologie, inclusief superkritische watervergassing, heeft de potentie na 2020 grootschalige productie van hernieuwbaar gas uit biomassa en reststromen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen chemische componenten worden geproduceerd voor de biobased economy. Vergassing bevindt zich in het stadium van technologieontwikkeling. Lees verder...

Waterstof

Het programma Waterstof is in 2017 opgezet om de marktintroductie van waterstof als koolstofvrije energiedrager te versnellen. Het programma stimuleert verder de verduurzaming van waterstof als industrieel gas en als basisbestanddeel voor de (petro)chemische industrie. Innovaties zijn nodig voor de verbetering van het rendement, de betrouwbaarheid, de levensduur en de kostprijs van waterstoftechnologie en –systemen. Lees verder...

Carbon Capture and Storage (CCUS)

Op basis van de huidige energiescenario’s zal CCS – waar mogelijk gecombineerd met hergebruik van CO2 (Utilizaton) – een fors deel van de benodigde CO2-uitstootreductie om op een niveau van -80 tot -95% te komen in 2050, voor zijn rekening moeten nemen. TKI Nieuw gas richt zich op kennisontwikkeling in combinatie met CCUS-demonstratie- en pilotprojecten om CCUS in 2030 breed toepasbaar te laten zijn.

Geo-energie

De in de afgelopen decennia opgedane kennis en expertise over aardgas wordt toegepast voor de energietransitie. Geothermie en energieopslag zijn goede voorbeelden. Lees verder...

Small Scale LNG

LNG in de scheepvaart en transportsector verlaagt de CO2-emissies met 10 tot 20% en vermindert de emissies van NOx, SOx, fijnstof met 80 tot 95%. Ook nemen de geluidsemissies voor het wegtransport fors af. Lees verder...