TKI Nieuw Gas

Het aandeel van aardgas in de Nederlandse energievoorziening neemt langzaam maar zeker af en wordt geleidelijk vervangen door duurzame alternatieven. TKI Nieuw Gas helpt kennisinstellingen en bedrijven met het ontwikkelen, demonstreren en toepassen van deze duurzame en innovatieve technologieën. De focus ligt op thema’s die dicht tegen het gasdomein aanliggen en waarvoor de huidige kennis, expertise en assets kunnen worden ingezet.

Energietransitie met Nieuw Gas

Het Nederlandse energiesysteem verbruikt circa 20% elektriciteit. 80% van de energievoorziening komt uit moleculen. Die verhouding is aan het verschuiven en de verwachting is dat in 2050 de verdeling tussen elektriciteit en moleculen gelijk is. Moleculen worden daar ingezet waar elektrificatie technisch niet mogelijk is of uit economisch oogpunt te duur. Traditioneel vervult aardgas een belangrijke rol. TKI Nieuw Gas richt zich op duurzame en klimaatneutrale alternatieven voor aardgas.

  • Productie en toepassing van hernieuwbare gassen, zoals groen gas, biogas en synthesegas.
  • Productie en toepassing van duurzame en klimaatneutrale waterstof, bijvoorbeeld in de industrie en mobiliteit.
  • Productie van duurzame gassen uit elektriciteit, zoals waterstof
  • Afvang, hergebruik en opslag van CO2, met name in de industrie.
  • Geo-energie: gebruik van de ondergrond voor de energietransitie, zoals voor de winning van geothermie en ondergrondse energieopslag.
  • LNG en bio-LNG voor het vrachtverkeer en de scheepvaart.

Cross-overs

Voor een succesvolle energietransitie werken de elektriciteits-, warmte- en gassector nauw samen om een flexibel en geïntegreerd energiesysteem te bereiken. Een belangrijk initiatief is de samenwerking tussen de gas- en de windsectoren. Deze sectoren zoeken samen naar mogelijkheden om de bestaande gasinfrastructuur en diensten voor offshore gas- en olieactiviteiten optimaal te gebruiken voor offshorewindparken en andere duurzame energieopties op de Noordzee. Zie North Sea Energy

Samenwerking

TKI Nieuw Gas heeft meer dan 350 samenwerkingspartners. Daarnaast werkt TKI Nieuw Gas samen met Groen Gas Nederland, het Nationaal LNG Platform, het CATO-consortium (CCUS), GEO Energy en het H2 Platform.

TKI Nieuw Gas stemt de activiteiten af met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en maakt gebruik van de expertise en ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door de hele keten heen is er afstemming met de industrie, waterschappen, agrarische sector en regionale organisaties.

Nieuws