T2016-03-UG Produced Water treatment - JIP III

Samenvatting

Na langdurige winning van aardgas uit offshore aardgasvelden wordt het moeilijker om aan de specificaties te voldoen voor het lozen van geproduceerd water. Daarom heeft TNO samen met ISPT een programma geïnitieerd binnen TKI Gas om technologieën te ontwikkelen die dat probleem kunnen oplossen.

In fase 1 (2013) van het project verschillende technologieën geëvalueerd die gedispergeerde olie uit geproduceerd water kunnen verwijderen. Tevens zijn in het laboratorium verschillende technologieën gescreend.

In fase 2 (2014) worden momenteel twee geselecteerde technologieën (electrocoagulatie en een membraancontactor versneld door een elektrisch veld) verder ontwikkeld (optimalisatie, verschillende condities) op laboratoriumschaal.

In het oorspronkelijke voorstel werden drie fases voorgesteld, waarvan de derde fase een pilotonderzoek was. In samenspraak met de partners is erkend dat voor de pilotfase een voorbereidende fase nodig is (dit voorstel) dat de technische voorbereiding (engineering), veiligheidsaspecten en de locatiekeuze omvat.

Het resultaat van het project is een gedetailleerd plan dat het mogelijk maakt het pilotonderzoek te starten.