T2015-09-UG Maintain innovation cluster 2016

Samenvatting

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Binnen iedere Topsector hebben de partijen zich gebundeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen opgesteld voor de komende jaren. Elke TKI kent programmalijnen of roadmaps.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Gas is een van de vijf TKI’s binnen de Topsector Energie. De TKI Gas omvat een aantal programmalijnen waaronder sinds 2012 de programmalijn Upstream Gas. Via deze programmalijn werkt de gassector samen met als doel gas uit binnenlandse voorraden te produceren tegen maatschappelijk acceptabele randvoorwaarden en tegen een minimale milieu-impact.

Voorts is het streven om de internationale concurrentiepositie van de sector te versterken.

Tot slot draagt de programmalijn bij aan de ontwikkeling van innovatieve economische activiteiten in Nederland en waarbij ook het MKB wordt betrokken.