T2013-17 CCUS Maintain CATO Innovation Cluster 2016

Topsectoren zijn gebieden waarin het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie verder te versterken. Binnen iedere Topsector zijn partijen gebundeld in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen opgesteld voor de komende jaren. Elke TKI kent programmalijnen of roadmaps.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Gas is een van de zeven TKI’s binnen de Topsector Energie. Het TKI- Gas omvat een aantal programmalijnen en in 2013 is de programmalijn Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCUS) toegevoegd. Dankzij het CATO-Programma (www.co2- cato.nl) heeft Nederland een sterke positie opgebouwd op het gebied van Carbon Capture & Storage. Binnen de programmalijn CCUS wordt deze positie uitgebreid met CO2-Utilisation.

Dit document is het deelprojectplan voor CCUS, dat gebruik maakt van de TKI-Toeslag-2013 (op basis van de in 2013 door CATO-2 gerealiseerde grondslag). Dit project bestaat uit de volgende werkpakketten  en omvat een aantal onderwerpen die aan het einde van het CATO2-Programma nog actueel zijn:

  • WP 01 How to communicate and share the output from an integrated research programme? A Question & Answer Tree summarizing the CO2 storage elements of the CATO-2 research program
  • WP 04 STEP-UP: SEWGS Technology Platform Upgrade
  • WP 07 Identifying challenges and barriers to CCS implementation and defining common industrial interest including drafting a common CCS position paper
  • WP 08 Understanding the requirements for integration of intermittent renewable electricity in low CO2 emitting power systems with CCS
  • WP 09 Transportation and unloading of CO2 by ship a comparative assessment
  • WP 10 Unexpected swelling effects of CO2 on clays: Good or bad news for CO2 storage integrity and leak mitigation options?
  • WP 11 Innovative tracer injection in K12-B
  • WP 12 Legal framework and guidance involving legal issues and regulation of CCS following from the CATO2 Program
  • WP 13 Maintain CATO Innovation Cluster.